Mam zawód - mam pracę w regionie

Umowy dla uczestników projektu “Mam zawód…..”

Osoby, które nie otrzymały jeszcze egzemplarza własnego umowy uczestnictwa w projekcie proszę o zgłaszanie się w czasie przerw do gab. 116 (p. Jacek Kluba).