Wiadomości

Zmiana w zastępstwach w dniu 23.11

Uwaga! Zastępstwa w piątek 23.11 za panią Adrianne Karwowską Poleszak zostają anulowane. Lekcje matemaryki z panią Poleszak odbędą się w piątek 23.11 zgodnie z planem.