Wiadomości

ZMIANY – wyjście na film “Bitwa pod Wiedniem”

UWAGA –ZMIANY DOTYCZĄCE WYJŚCIA DO KINA NA FILM „Bitwa pod Wiedniem”

W projekcji filmu uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć wg następującego harmonogramu:

W środę 17.10.2012 od godziny 8.00 (na lekcjach 0- 1-2-3-4) klasy:

Klasa 3ta –op. J. Borkowski i M. Czarnota (kartę wycieczki proszę oddać w CKP)
Klasa 3tf –op. -op. Edyta Marciniak
Klasa 2c –op. W. Gardziejewski
Klasa 2tm–op. J. Kluba
Klasa 1te–op. W. Warchał, R. Pytel
Klasa 1tc–op. J. Grycman, A. Karwowska Poleszak
Klasa 3tm–op. L. Różacka
Klasa 1d–op. B. Sowińska
Klasa 3a–op. P. Borkowska

W Czwartek 18.10.2012 od godziny 8.00 (na lekcjach 0-1-2-3-4) klasy:

Klasa 2a –op. A. Krok
Klasa 2td –op. P. Czarnuch
Klasa 3b–op. A. Ptaszny
Klasa 2ta –op. B. Mucha
Klasa 3tc –op. K. Galant, K. Smyczek
Klasa 2b –op. T. Żmij, J. Przygodzka
Klasa 1td –op. M. Sadlok, D. Radajewski
Klasa 4tac–op. M. Kordiaczyńska, D. Przygodzki
Klasa 2tf –op. H. Rychel
Klasa 1a –op. S. Nowakowska
Klasa 2tb –op. M. Lasak
Klasa 2tc –op. H. Stelmaszczyk Stawowy

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest pan Jacek Borkowski.

Wychowawców klas proszę o oddanie kart wycieczki.

Jolanta Kłopeć