Wydarzenia

Zrealizowanie programu edukacyjnego na kanwie filmu “Dowód tożsamości”

Wczesną wiosną br. kilka starszych klas polonistek Julii Sosny-Iglikowskiej i Lidii Różackiej (uprzednio wybranych i przeszkolonych podczas webinarów) – wzięło udział w programie edukacyjnym organizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Składał się on z dwóch etapów:

I Emisji filmu “Dowód tożsamości” w reżyserii pisarza, reportera i fotografa Mikołaja Grynberga (finalisty Nagrody Literackiej “Nike”, laureata Warszawskiej Premiery Literackiej), który jest próbą pokazania specyfiki bycia polskim Żydem, a jednocześnie miał być punktem wyjścia do rozmowy o tożsamości,

II Przeprowadzenie dodatkowej lekcji w formie warsztatów z wykorzystaniem opracowanych scenariuszy zajęć, gdzie poruszono zagadnienia związane z dyskryminacją, antysemityzmem i relacjami między większością a mniejszością.

Film był niełatwy i nieoczywisty, jednak nasza młodzież obejrzała uważnie. Następnie zaangażowała się w udział w warsztatach, które odbyły się w losowo wybranych grupach.

tekst: Lidia Różacka

zdjęcie: Oficjalny plakat filmu opublikowany w wersji do wykorzystania na stronie internetowej Muzeum Żydów Polskich POLIN