Wydarzenia

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Olbrzymie gratulacje dla kandydatów, którzy się zakwalifikowali do przyjęcia, co w tym roku było wyjątkowo trudne ze względu na nałożenie się dwóch reform oświaty (likwidacji gimnazjów oraz obowiązku przyjmowania sześciolatków do szkół podstawowych). Oto najniższe progi punktów dla poszczególnych oddziałów/klas:

Oddział Najniższa liczba punktów
(1A) mat-ang 131.7
(1B) biol-chem 141.65
Oddział Najniższa liczba punktów
(1an) technik analityk 137.55
(1el) technik elektryk 135.9
(1in) technik informatyk 159.65
(1me) technik mechatronik 151.5
(1pr) technik programista 165.3

Jeśli zaś chcesz się dowiedzieć, jak ci poszło, to zaloguj się do systemu rekrutacji.