Listy podręczników

Na początku roku szkolnego uczniowie mają czas na zaopatrzenie się w podręczniki – nie są one wymagane od pierwszej lekcji. Corocznie odbywa się także kiermasz szkolny.

Uczniowie klas starszych dowiadują się tytułów podręczników od nauczycieli poszczególnych przedmiotów (nie zawsze trzeba kupować, czasem korzysta się z podręcznika z poprzedniej klasy).