WAŻNE TELEFONY ZAUFANIA

WAŻNE TELEFONY ZAUFANIA:

116 111 – Ogólnopolski Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – czynny całą dobę (24h)

800 12 12 12 – Ogólnopolski dziecięcy telefon zaufania – czynny całą dobę 7 dni w tygodniu

32 43 49 627 – Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Opolska 9 Jastrzębie-Zdrój

32 43 49 623 / 32 43 49 626 – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Opolska 9 Jastrzębie-Zdrój

478554200 / 112 – Komenda Miejska Policji ul. Śląska 12 Jastrzębie-Zdrój

32 47 17 878 – Jastrzębski Telefon Zaufania – czynny 7 dni w tygodniu w godz. od 18:00 do 22:00