Egzamin zawodowy Wiadomości

Deklaracje – egzamin zawodowy sesja styczeń-luty 2022

Rozpoczynamy przygotowania do sesji 1 (styczeń-luty 2022). Informuję, że do 10 września 2021 r. można składać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sekretariacie szkolnym lub w gabinecie 201. Formularz można pobrać ze strony CKE, wydrukować i prawidłowo wypełniony w dwóch kopiach (jedna dla szkoły, druga dla siebie (potwierdzenie złożenia deklaracji), dostarczyć do gabinetu 201 lub Więcej…

Egzamin zawodowy

Trwają egzaminy zawodowe

Czerwiec jest obecnie miesiącem egzaminów zawodowych dla uczniów naszego technikum. Przystąpiły do nich trzecie klasy analityczne, elektryczne, górnicze, informatyczne i mechatroniczne. Egzaminy zawodowe mają dwie formy: praktyczną i teoretyczną. Próg zdawalności jest o wiele wyższy niż na maturze: Zdający musi otrzymać minimum 75 % punktów możliwych do uzyskania, by zaliczyć część praktyczną. Inaczej wygląda egzamin Więcej…

Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych – czerwiec 2021

Egzamin Praktyczny (Dokumentacja) 21.06.2021, aula g. 9.00, Kwalifikacje E.24, EE.26 zdających: 9 g. 13.00, Kwalifikacje AU.59, zdających: 21 Egzamin PISEMNY 22.06.2021 g. 10.00, Kwalifikacje AU.59, EE.08, MG.11, aula, zdających 48 g. 10.00, Kwalifikacje AU.59, 207, zdających 16 g. 12.00, Kwalifikacje A.60, AU.60, EE.02, aula, zdających 39 g. 12.00, Kwalifikacje EE.05, 207, zdających 17 g. 12.00, Więcej…

Egzamin zawodowy Wiadomości

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2021

Egzamin Praktyczny (Dokumentacja) 11.01.2021, aula g. 9.00, Kwalifikacje EE.26, E.24, zdających: 31 g. 13.00, Kwalifikacje AU.59, E.20, zdających: 8 Egzamin PISEMNY 12.01.2021 g. 10.00, Aula, Kwalifikacje EE.08 – 2, E.07 – 1, zdających: 3 g. 12.00, Aula, Kwalifikacje AU.60 – 23, EE.05 – 9, E.06 – 1, zdających: 33 g. 14.00, zdających: 103 Aula, Kwalifikacje Więcej…