Doradca zawodowy

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w naszej szkole prowadzi mgr Hanna Rychel.

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy przede wszystkim:

  • przygotowanie młodzieży do wyboru drogi dalszego kształcenia lub zawodu,
  • dostarczanie informacji zawodowej w postaci informatorów, ulotek oraz wskazanie odpowiednich stron internetowych,
  • poradnictwo indywidualne lub grupowe,
  • przygotowanie ucznia do roli pracownika i przedsiębiorcy,
  • działania na rzecz uczniów wspierające ich rozwój,
  • wsparcie nauczycieli w realizacji tematów dotyczących przedsiębiorczości i rynku pracy,
  • współpraca z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi.

Osoby chcące skorzystać z poradnictwa indywidualnego lub mające pytania proszę o kontakt:

hanna.rychel@zs6sobieski.edu.pl

DYŻURY (GABINET NR 311):

Poniedziałek
10:35 – 12:15 Dyżur doradcy zawodowego
13:05 – 14:15 Dyżur doradcy zawodowego
14:15 – 15:15 Administrowanie projektu Wsparcie…

Wtorek
10:35 – 11:30 Dyżur doradcy zawodowego
13:25 – 15:00 Dyżur doradcy zawodowego

środa
08:50 – 09:40 Dyżur doradcy zawodowego
11:20 – 12:15 Dyżur doradcy zawodowego

czwartek
08:50 – 09:40 Dyżur doradcy zawodowego
11:30 – 12:20 Dyżur doradcy zawodowego

piątek
09:40 – 10:25 Dyżur doradcy zawodowego
11:20 – 12:15 Dyżur doradcy zawodowego