Projekt MAT-POT

Matematyka to jeden z najtrudniejszych przedmiotów nauczanych w europejskich szkołach. Dobra edukacja matematyczna pozwala kształtować logicznie myślącego obywatela UE, wyciągającego trafne wnioski oraz zdolnego do podejmowania szeregu decyzji, prowadzących go do osiągnięcia zamierzonego celu. Europa potrzebuje młodych, zdolnych ludzi, którzy z pasją będą angażować się w międzynarodowe zespoły badawcze pracujące nad nowinkami technicznymi warunkującymi dalszy rozwój przemysłu oraz poprawę komfortu życia ludzkości. Podniesienie jakości kształcenia, współpraca pomiędzy europejskimi szkołami i wymiana dobrych praktyk w dziedzinie nauczania matematyki może okazać się kluczem do otwarcia się młodych ludzi na nauki ścisłe, a w szczególności matematykę. Udział w projekcie pozwoli również wszystkim stronom projektu na doskonalenie kompetencji językowych, przełamywanie barier wynikających z obawy przed posługiwaniem się językiem obcym oraz wspólne, ciekawe zajęcia stricte językowe.
Szkołami biorącymi udział w projekcie będą:
 1. Zespół Szkół Nr 6, im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Polska
 2. Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Litwa
 3. Kaufmännische Schulen Tecklenburger Land w Ibbenbüren, Niemcy
Oferta skierowana jest w szczególności do nauczycieli matematyki i nauczycieli języków obcych, kierownictwa szkół oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy będą mieli również  możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami partnerskich szkół. Propozycja mobilności kierowana jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-20 lat. Czas przeznaczony na realizację projektu (uwzględniając sytuację pandemiczną) listopad 2020 – październik 2022
Cele, założenia i efekty projektu kierowane do ucznia:
-rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli szkół partnerskich.
– rozwijanie pasji płynącej z nauki matematyki i dostrzeganie jej praktycznego zastosowania w różnych dziedzinach życia oraz gospodarki państw Europy.
– rozwijanie zdolności logicznego myślenia, analizy i wyciągania wniosków (np. gry planszowe i zabawy logiczne).
– integracja młodzieży z różnych krajów europejskich, motywowanie do pokonywania barier językowych i kulturowych oraz do współpracy w międzynarodowych zespołach zadaniowych.
– pomoc uczniom z trudnościami w nauce matematyki,
– poznanie walorów turystycznych krajów partnerskich,
 Cele, założenia i efekty projektu kierowane do nauczyciela i kierownictwa szkół:
– poprawa jakości kształcenia (głównie nauczania matematyki i języków obcych) w szkołach poprzez wymianę dobrych praktyk i wzorców w celu lepszego wykorzystania potencjału i kapitału społecznego Europy.
– doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez pozyskanie materiałów, scenariuszy lekcji obserwowanych w szkołach partnerskich, podpatrywanie różnych rozwiązań oraz metod nauczania matematyki i języków obcych.
– wspólne szkolenia, konferencje oraz wymiana doświadczeń grona pedagogicznego.
-i ntegracja i nawiązanie trwałej współpracy nauczycieli szkół partnerskich na gruncie zawodowym i prywatnym.
Proponowane formy mobilności nauczycieli i młodzieży:
Pięciodniowe wyjazdy 5 nauczycieli do partnerskich szkół, a w ramach wyjazdu szkoła-gospodarz proponuje:
 1. Udział w konferencji szkoleniowej
 2. Obserwowanie lekcji matematyki i języków obcych
 3. Zapoznanie się z formą i metodami pracy w partnerskich szkołach
 4. Integrację grona pedagogicznego
 5. Poznanie walorów turystycznych i gospodarczych regionu
 6. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia
Pięciodniowe wyjazdy 10-cio osobowej grupy młodzieży pod opieką 3 nauczycieli, a w ramach wyjazdu szkoła-gospodarz proponuje:
 1. Udział młodzieży w lekcjach matematyki i języków obcych
 2. Udział w zajęciach integracyjnych i rozwijających kompetencje matematyczne i językowe
 3. Poznanie walorów turystycznych i gospodarczych regionu
 4. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia
Dzięki realizacji w/w projektu Nasza szkoła pozyska środki unijne na rozwój bazy dydaktycznej, a młodzież i nauczyciele zdobędą nowe doświadczenia i będą mieli okazję do podniesienia swoich kompetencji językowych.

Jolanta Przygodzka i Wojciech Warchał – koordynatorzy projektu przyjętego do realizacji w ramach akcji 229 – sektor Edukacja szkolna w programie Erasmus+ w roku 2020

Informacja o ochronie prywatności dla programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, opracowana przez Komisję Europejską i znajduje się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

 • Rezultaty projektu MAT-POT – konspekty i scenariusze lekcji.

  Pod poniższym linkiem znajdują się opublikowane rezultaty projektu MAT-POT wraz z możliwością ich wyświetlenia oraz dalszego wykorzystania przez nauczycieli z całego świata. Rezultaty projektu MAT-POT

  Zajęcia z przedszkolakami w ramach projektu MAT-POT

  Dnia 5.10.2022 uczniowie klasy 3ai uczestniczyli w zajęciach matematycznych w Przedszkolu Mali Pasjonaci (integracyjne). Zajęcia były wyzwaniem zarówno dla przedszkolaków, którzy musieli zmierzyć się z matematycznymi zadaniami, jak i uczniów technikum, dla których współpraca i integracja z sześciolatkami była niejednokrotnie pierwszym takim doświadczeniem w życiu. Pani dyrektor przedszkola wraz z wychowawcą grupy przywitały nas w sali fortepianowej, gdzie miały odbyć się zajęcia. Na początku wychowawczyni grupy „Sówek” połączyła w pary uczniów z sześciolatkami. Zajęcia rozpoczęły się integracją - śpiewem, tańcem i wspólnymi zadaniami. Było wiele radości, dobrej zabawy i zaangażowania w wygibasy do przedszkolnych piosenek. Przeprowadzone z przedszkolakami zajęcia matematyczne wykorzystywały elementy

  Informacja o ochronie prywatności dla programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności

  "Informacja o ochronie prywatności dla programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, opracowana przez Komisję Europejską i znajduje się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/erasmusesc/index/privacy-statement  "

  Projekt MAT-POT na miasteczku zawodów.

  W czwartek 27.10.2022 odbyło się w naszej szkole Miasteczko Zawodów -swoiste targi edukacyjne, na których jastrzębskie szkoły średnie przedstawiają swoją ofertę ósmoklasistom. W Sali 207 przygotowaliśmy stoisko upowszechniania rezultatów projektu MAT-POT. Uczniom i nauczycielom -opiekunom grup pokazaliśmy prezentację multimedialną z najciekawszymi lekcjami matematyki i zajęciami integracyjnymi naszego projektu. W drugiej części zajęć proponowaliśmy uczniom grę w SNAKE’a matematycznego, w którym zadaniami były rebusy dotyczące zawodów. Nasz SNAKE jest uniwersalny i łatwo go dostosować do różnej tematyki. Rebusy w większości przygotowali samodzielnie uczniowie naszej szkoły. Nagrodami dla zwycięzców rozgrywek były gadżety reklamowe projektu. O rezultatach projektu MAT-POT usłyszało ponad 570 uczniów

  Projekt MAT-POT w Warszawie!

  W dniach 17-18 października 2022r, pani dyrektor Jolanta Kłopeć i koordynator projektu Jolanta Przygodzka miały zaszczyt uczestniczyć w szkoleniu „ Podziel się sukcesem programu Erasmus+ /Rezultaty pracy intelektualnej w projektach Erasmus+”, organizowanym przez Zespół Partnerstw na rzecz Współpracy dla Edukacji Szkolnej Erasmus+, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Hotelu Boss w Warszawie (Miedzeszyn).  Była to doskonała okazja do wysłuchania ciekawych wykładów oraz aktywnego udziału w warsztatach dotyczących upowszechniania rezultatów projektów. Integralną częścią spotkania były prezentacje wybranych przez organizatorów konferencji najciekawszych projektów Erasmus+ realizowanych przez szkoły w całej Polsce. Nasz projekt również został w

  Projekt MAT-POT. Relacja z wizyty szkoleniowej nauczycieli z Niemiec i Polski na Litwie.

  Dzień I (poniedziałek 19.09.2022 r.) Mobilność rozpoczęła się uroczystym spotkaniem uczestników projektu w auli Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego. Gości przywitała pani dyrektor Irena Volska. Głos zabrali również koordynatorzy projektu partnerskich krajów oraz pani dyrektor Jolanta Kłopeć. Uroczystość uświetnił koncert zespołu „Solczanki”. Dzieci i młodzież litewskiej szkoły pięknie prezentowali się w ludowych strojach, a ich śpiew oraz taniec były bardzo wzruszające. Po uroczystej gali udaliśmy się na spotkanie z merem Rejonu Solecznickiego. W sali konferencyjnej merostwa rozmawialiśmy o systemie edukacji w Litwie, Polsce i Niemczech, a także o problemach, z jakimi borykają się szkoły w naszych krajach oraz sposobach ich rozwiązywania. Wspólnie uznaliśmy,

  Relacja z mobilności młodzieży i nauczycieli w Niemczech w ramach projektu MAT-POT (Erasmus +)

  Dzień I (poniedziałek: 30 maja 2022r.) Wizytę rozpoczęła uroczysta inauguracja w szkole KSTL w Ibbenbüren. Powitali nas niemieccy koordynatorzy projektu, panowie Reinhold Berg i Klaus Beerman, pani dyrektor szkoły Vera Winkler oraz nauczyciele zaangażowani w projekt. Polscy i litewscy uczestnicy projektu otrzymali powitalny prezent: rozmówki polsko-niemieckie lub litewsko-niemieckie na wesoło. Natomiast uczniowie z Niemiec dostali rozmówki niemiecko-polskie, by oprócz szlifowania języka angielskiego mogli poznać podstawowe zwroty w ojczystych językach partnerów projektu. Następnie młodzież w międzynarodowych zespołach wyruszyła na grę terenową po Ibbenbüren. Korzystając z aplikacji BIPARCOURS zwiedzała miasto, poznając najciekawsze jego zabytki i miejsca oraz integrując się z uczniami z Niemiec.

  Relacja z mobilności uczniów i nauczycieli na Litwie w ramach projektu MAT-POT

  Dzień pierwszy (4 kwietnia 2022 roku) Po naszej podróży (z przygodami 😉 ) i odpoczynku - dyrektor litewskiej szkoły - pani Irena – oficjalnie powitała przybyłych gości z Polski i z Niemiec. Uroczystość uświetniły występy młodzieży z tamtejszego gimnazjum. Następnie zwiedzaliśmy szkołę, rozmawialiśmy o systemie edukacji i powrocie uczniów po zdalnym nauczaniu. Później młodzież została podzielona na dwie grupy robocze i udała się na lekcje matematyki i języka angielskiego. Każda grupa uczestniczyła w obu zajęciach naprzemiennie. Lekcja matematyki związana była z rozwiązaniem serii zadań, które prowadziły do pokonania drogi do skarbu. Zadania odnosiły się do  różnych działów matematyki i sprawdzały biegłość oraz strategię

  Relacja z mobilności nauczycieli z Litwy i Polski w ramach projektu MAT-POT

  Dzień I (poniedziałek 21 marca 2022 r.) Wizytę w niemieckiej szkole partnerskiej w Ibbenbüren rozpoczęliśmy od spotkania z gronem pedagogicznym. Następnie odbyliśmy spotkanie z dyrektorką szkoły - panią Verą Winkler, niemieckim koordynatorem projektu - panem Reinholdem Bergiem i nauczycielami bezpośrednio zaangażowanymi w nasze wspólne przedsięwzięcie. Była prezentacja szkół, rozmowy o systemie oświaty w poszczególnych krajach i wymiana doświadczeń związanych z metodami nauczania, pracą z uczniami oraz działaniami projektu MAT-POT. Powitalne zdjęcie wykonaliśmy na dachu budynku szkoły.  Z jej ósmego piętra  mogliśmy podziwiać panoramę miasta i okolicy. W pierwszym dniu wizyty w szkole mieliśmy również okazję obserwować pracę edukacyjną tej placówki. Byliśmy na

  Relacja z pobytu młodzieży z Litwy i Niemiec w Polsce w ramach projektu MAT-POT (15-19.11.2021r.)

  Poniedziałek (15.11.2021r.) Mobilność uczniów z Litwy i Niemiec oraz ich opiekunów rozpoczęła uroczysta akademia, którą przygotowały panie Bożena Rejszel i Krystyna Galant oraz artyści ZS6. Przybyli na nią goście z UM, dyrekcja ZS6, koordynatorzy projektu MAT-POT oraz klasy 3PD i 3Pin pod opieką swych nauczycieli. Grupa młodzieży z Niemiec przygotowała małą niespodziankę i podczas prezentacji partnerskich szkół - spontanicznie zaprezentowała się na scenie, a ich kolega zagrał na nietypowym syryjskim instrumencie. Po akademii nasi goście z Litwy i Niemiec wraz z polskimi uczniami zaangażowanymi w działania projektowe udali się na zajęcia językowo-integracyjne, które przygotowały panie Krystyna Galant, Magdalena Krosny oraz Ewa Marcinkiewicz-Kluczniok.

  Uczniowie z Niemiec i Litwy z wizytą w “Sobieskim”

  15 listopada 2021r. zaczyna się w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego kolejny etap międzynarodowego projektu Erasmus+ pt. „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”. Uczniowie z Litwy i Niemiec przyjadą na ul. Harcerską 12 w celu zapoznania się z nowoczesnymi i nowatorskimi metodami nauczania matematyki i języków obcych. W czasie pięciodniowego pobytu w Jastrzębiu-Zdroju uczniowie z niemieckiego Ibbenbüren oraz litewskich Solecznik będą mieli także okazję rozwijać umiejętność logicznego myślenia za pomocą wykorzystania gier planszowych, podnosić sprawność komunikacji z rówieśnikami w języku obcym, zdobyć wiedzę z zakresu obsługi drukarek 3D, a także zapoznać się z walorami turystycznymi południowej części

  Wizyta nauczycieli z Litwy i Niemiec w ramach projektu Erasmus+ “MAT-POT”

  Dzień I (poniedziałek 27.09.2021) Wizytę gości z Litwy i Niemiec rozpoczęła uroczysta gala inauguracji projektu, przygotowana przez panią germanistkę - Bożenę Rejszel z uczniami Zespołu Szkół nr 6. Podczas niej przedstawiono cele, założenia i efekty projektu MAT-POT, a nasi partnerzy- Kaufmännische Schulen Tecklenburger Land des Kreises Steinfurt Berufskolleg mit Wirtschaftsgymnasium z Niemiec i Salcininku Jano Sniadeckio gimnazja z Litwy zaprezentowali swoje szkoły. W pierwszej mobilności udział wzięli: Reinhold Berg, Heidrun Schnieders, Linda Sieg, Christine Touma, Klaus Beerman, Irena Volska, Danuta Čeniene, Olga Narkun, Anna Mackevic oraz Liudmila Kukliene. Galę uświetniły pokazy taneczne, utwory instrumentalne i wspaniałe popisy wokalne naszych uczniów. Językiem
 • Projekt MAT-POT - galeria zdjęć