MAT-POT Wydarzenia

Projekt MAT-POT. Relacja z wizyty szkoleniowej nauczycieli z Niemiec i Polski na Litwie.

Dzień I (poniedziałek 19.09.2022 r.)
Mobilność rozpoczęła się uroczystym spotkaniem uczestników projektu w auli Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego. Gości przywitała pani dyrektor Irena Volska. Głos zabrali również koordynatorzy projektu partnerskich krajów oraz pani dyrektor Jolanta Kłopeć. Uroczystość uświetnił koncert zespołu „Solczanki”. Dzieci i młodzież litewskiej szkoły pięknie prezentowali się w ludowych strojach, a ich śpiew oraz taniec były bardzo wzruszające.
Po uroczystej gali udaliśmy się na spotkanie z merem Rejonu Solecznickiego. W sali konferencyjnej merostwa rozmawialiśmy o systemie edukacji w Litwie, Polsce i Niemczech, a także o problemach, z jakimi borykają się szkoły w naszych krajach oraz sposobach ich rozwiązywania. Wspólnie uznaliśmy, że szkoła musi być atrakcyjna dla ucznia i kształcić go wszechstronnie, aby mógł on odnaleźć się na rynkach pracy UE.
Po obiedzie, w ramach poznawania dziedzictwa kulturowego regionu, pojechaliśmy do Muzeum Malarstwa Ludowego Anny Krepsztul w Taboryszkach. Artystka to znana litewska malarka, która mimo ciężkiej choroby i przykucia do łóżka – była bardzo oddana swojej pracy i wyjątkowo twórcza. Po muzeum oprowadzała nas siostrzenica malarki, bardzo ciepło i ciekawie opowiadająca o swojej cioci i jej życiu.
Wieczorem wzięliśmy udział w uroczystej kolacji w „Willi EraRichi”. Odbyło się uroczyste podsumowanie naszych działań projektowych MAT-POT. Padły piękne słowa podziękowania dla wszystkich uczestników projektu za zaangażowanie, serdeczną atmosferę i nawiązane przyjaźnie.

Dzień II (wtorek 20.09.2022 r.)
Po śniadaniu odbyły się w szkole warsztaty dotyczące sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Litwie. Zajęcia prowadził pedagog specjalny oraz panie, które pełnią funkcje pedagogów socjalnych.
W pierwszej części zapoznano nas z dokumentami, na podstawie których uczniowie są objęci w szkole pomocą pedagogiczno-psychologiczną. Należą do nich: Ustawa Oświatowa, Ustawa o Ochronie Praw Dziecka, opis pomocy socjalno-pedagogicznej i inne akty prawne.
Omówiono formy aktywności pedagoga specjalnego: pracę indywidualną z uczniem, z jego rodziną, wychowawcą i nauczycielami, zajęcia z grupą uczniów, działalność profilaktyczną (np. realizację wspólnych projektów) oraz współpracę z instytucjami wspierającym metodycznie pracę pedagoga.
Zapoznano nas również z dokumentacją obowiązującą w szkole, a dotyczącą pracy pedagoga. Zaprezentowano model pomocy w nauce stosowany dla poszczególnych uczniów.
W części warsztatowej spotkania nauczyciele z Litwy, Polski i Niemiec dzielili się nawzajem swoimi spostrzeżeniami. Zwracano uwagę na podobne zadania pomocy pedagogicznej w naszych szkołach – obserwację zachowań ucznia, jego frekwencji, postępów w nauce, współpracę z rodziną i instytucjami wspierającymi. Zauważono też różnice, np. litewscy uczniowie z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. z zespołem Aspergera) – uczęszczają do tzw. szkół specjalnych, gdzie są objęci specjalistyczną pomocą pedagogiczną. W polskich szkołach tacy uczniowie chodzą na zajęcia do dowolnych szkół – także typu liceum i technikum, które nierzadko kończą z bardzo dobrymi wynikami, również na egzaminach maturalnych. Natomiast niemiecka młodzież szkół średnich nie jest objęta dostosowaniami, a pedagodzy służą pomocą w razie potrzeby.
Wspólne zajęcia w szkole były bardzo owocnym spotkaniem. Zagraniczni nauczyciele z zainteresowanie zapoznali się także z salami, w których prowadzone są specjalistyczne zajęcia, np. z oligofrenopedagogiki. Ich wyposażenie jest bardzo praktyczne, również w pomoce wykonywane samodzielnie przez uczniów.
Po obiedzie uczestnicy szkolenia wspólnie udali się na wycieczkę do Wilna. Tam odwiedziliśmy ważne miejsca kultury i historii Polski i Litwy oraz kultu religii rzymsko-katolickiej i prawosławnej: sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej oraz Miłosierdzia Bożego i Cerkiew Świętego Ducha. Oddaliśmy też hołd polskim żołnierzom spoczywającym na cmentarzu na Rossie. Odwiedziliśmy celę Konrada oraz miejsca, w których przebywał Adam Mickiewicz. Zwiedziliśmy także Uniwersytet Wileński, z którego wywodzi się wielu znakomitych matematyków, np. prof. Józef Marcinkiewicz.
Jednak naszym głównym celem pobytu w Wilnie były zajęcia edukacyjne w Pałacu Władców. Podczas ich trwania przypomnieliśmy dzieje wspólnej historii obojga narodów, a także rozwój średniowiecznych, renesansowych oraz barokowych stylów architektonicznych w Wielkim Księstwie Litewskim. Zwiedzając Pałac Władców obejrzeliśmy m.in. rzeźby, piece z herbami rodowymi, arrasy, ozdoby zamożnych i prostych ludzi, unikatową kolekcję historycznych kafli piecowych i posadzek. Zwiedzając odnowione komnaty – zapoznaliśmy się z historią książęcych i królewskich dynastii, ściśle powiązanych z Wilnem i Litwą. Wizytę w stolicy kończyła wspólna kolacja, podczas której mieliśmy okazję posmakować tradycyjnej wileńskiej kuchni.

Dzień III (środa 21.09.2022r.)
W trzeci dzień pobytu na Litwie organizatorzy zorganizowali dla nauczycieli z Polski i Niemiec nietypową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Pierwszym jej punktem była wizyta w gospodarstwie agroturystycznym we wsi Didžiasalis. Jest ono prowadzone przez rodzinną firmę państwa Augus – jako przykład alternatywnej formy turystyki dla osób chcących poznać zalety litewskiego rolnictwa i specjałów od kuchni (w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu). Głównym źródłem dochodów jest tam produkcja i sprzedaż szerokiej palety serów. Niemniej, odwiedzający mogą spędzić również miło czas na łonie przyrody, wśród przesympatycznych zwierząt hodowlanych (m.in. lam i osłów). Znajdzie się również coś dla miłośników jazdy konnej. W dobie wszechogarniającego pośpiechu i natłoku informacji – takie miejsca mogą cieszyć się coraz większą popularnością wśród turystów szukających wytchnienia od zgiełku.
Jednak głównym punktem tego dnia okazała się wizyta w Druskienikach (lit. Druskininkai). To położone na brzegu Niemna, znanego nam z literatury, miasto uchodzi za największe i najnowocześniejsze uzdrowisko klimatyczne w Litwie. Są tu liczne źródła mineralne i pokłady borowiny, a nam dane było skosztować tamtejszych wód leczniczych w jednym z wielu uzdrowisk. Kurort Druskieniki oferuje ponadto nowoczesne centrum SPA połączone z aquaparkiem oraz wiele malowniczych ścieżek dla turystów w każdym wieku. Dla pasjonatów fotografii owo uzdrowisko to również doskonałe miejsce do realizowania swojego hobby. Godna polecenia jest także restauracja o nietypowej dla Litwy nazwie „Sizilia”, w której zjedliśmy obiadokolację, tym razem w stylu włoskim.

Dzień IV (czwartek 22.09.2022r.)
Czwarty dzień pobytu na Litwie był obfity w różne wydarzenia. Rozpoczęliśmy go od obserwacji lekcji języka angielskiego o temacie „Presentation: putting skills into action”, podczas której uczniowie prezentowali prace przygotowane na wcześniejszych zajęciach. Lekcję przygotowała pani Liudmila Kukliene. Następnie udaliśmy się na lekcję matematyki prowadzoną przez panie Olgę Narkun i Annę Mackiewic, gdzie wzięliśmy udział w grze „Droga do skarbu”. Po zakończeniu każdej z lekcji nastąpiło ich omówienie z nauczycielami prowadzącymi. Obydwie były ciekawym doświadczeniem i inspiracją dobrych praktyk.
Po zajęciach udaliśmy się na warsztaty przyrodnicze do „Owls Park”, w którym dowiedzieliśmy się wielu osobliwych rzeczy na temat hodowli i zwyczajów różnych gatunków ptaków drapieżnych.
Kolejnym punktem tego dnia był wyjazd do malowniczego miasta Troki, gdzie wszyscy uczestnicy projektu udali się na rejs statkiem po jeziorze Galwe, a następnie na zwiedzanie usytuowanego na wyspie zamku w Trokach.
Po powrocie do Solecznik odbyła się oficjalna część wieńcząca projekt MAT POT: wręczenie certyfikatów oraz uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”. Było bardzo uroczyście i wzruszająco. Przypomnieliśmy sobie wiele miłych momentów, wartościowych wydarzeń i dobrych praktyk, których mieliśmy okazję doświadczać podczas sześciu odbytych przez młodzież oraz nauczycieli mobilności. Ten dzień zakończyliśmy uroczystą kolacją w bursie szkolnej.

Dzień V (piątek 23.09.2022r.)
Ostatni dzień wizyty szkoleniowej rozpoczął się od gościnnej obserwacji lekcji informatyki pt. „Tworzenie broszury informacyjnej z programem Microsoft Publisher”. Zajęcia prowadziły dla nas panie Diana Kondrackaja i Jowita Boguszewicz. Uczniowie otrzymali za zadanie stworzenie ulotki reklamującej projekt MAT-POT. Korzystając z bazy zdjęć oraz informacji publikowanych na stronach szkół partnerskich wykonali profesjonalne prace, które po wydrukowaniu będą materiałem reklamowym upowszechniającym działania projektowe dla całej społeczności gimnazjum w Solecznikach, a także w szkołach partnerskich. Po zakończonej lekcji nastąpiło wspólne jej omówienie, z naciskiem na podobieństwa i różnice w wykorzystaniu technologii IT w szkołach niemieckich, polskich i litewskich.
Przed pożegnalnym obiadem z dyrekcją szkoły – czekała nas jeszcze niespodzianka w postaci baneru z fotografiami, na których udokumentowane zostały wszystkie mobilności zrealizowane w krajach partnerskich. Jeszcze ostatni spacer po szkole, ostatnie zdjęcie przed portretem jej patrona i pobyt w gościnnych murach solecznickiej placówki edukacyjnej dobiegł końca. Wyjechaliśmy pełni pomysłów na kontynuację naszej międzynarodowej współpracy, koncepcji na ciekawe lekcje i z nadzieją, że mimo iż projekt MAT-POT dobiega końca – będzie nam dane jeszcze się spotkać i czerpać inspirację do dalszej pracy z wypracowanych rezultatów tego przedsięwzięcia.

Opracowali: Jolanta Przygodzka, Jolanta Kłopeć, Bożena Rejszel, Joanna Seweryn i Wojciech Warchał