Nauczyciel Coachem

Wyjątkowe blaski programu POWER mobilność kadry (podsumowanie)

Koordynatorką całości projektu pod pełnym tytułem: “Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych” była pani Krystyna Galant, która z sukcesami zajmuje się programem POWER: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – już drugi raz. W II części wyjazdów edukacyjnych Narodowa Agencja przydzieliła nauczycielom ZS6 następujące kraje: Austrię dla pana Wojciecha Warchała Cypr dla pań: Jolanty Więcej…

Nauczyciel Coachem Wydarzenia

Beneficjenci projektu “Nauczyciel coachem!” programu POWER nt. szeroko pojętej kultury (cz.2)

Aktualnie ostatnia przedstawicielka grona pedagogicznego Zespołu Szkół nr 6 , pani Renata Pytel, realizuje – opóźniony ze względów pandemicznych – kurs językowy na Malcie, ale warto kontynuować opis doświadczeń i wrażeń uczestników z przełomu 2019 i 2020 roku. Trzeba w tym miejscu oczywiście wspomnieć, iż koordynatorką całości projektu pod pełnym tytułem: “Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności Więcej…

Nauczyciel Coachem Programy Unijne Wydarzenia

Same korzyści z projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus+ (cz.1)

Dzięki wytężonym staraniom, zdolnościom organizacyjnym, osobistym kompetencjom i cierpliwości pani Krystyny Galant, anglistki i skutecznej koordynatorki programów unijnych, grupa zaangażowanych nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła po raz drugi, w większej liczbie, w programie POWER w ramach ponadnarodowej mobilności kadry edukacyjnej. Zgody, wsparcia i pomocy udzielał też były dyrektor naszej szkoły pan Jerzy Maduzia, a obecnie pozytywne Więcej…

Nauczyciel Coachem Programy Unijne Wydarzenia

Zapowiedź II projektu “Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu POWER

Dzięki wysiłkowi, zaangażowaniu, konsekwencji i zdolnościom pani Krystyny Galant, wspieranej przez pana dyrektora Jerzego Maduzię  oraz panią Agnieszkę Klepek-Drozd – aplikacja naszej szkoły została w roku 2018 ponownie przyjęta pozytywnie przez Narodowe Biuro Europejskiego Programu Erasmus+.  Projekt pt. “Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych” będzie realizowany w latach 2019-2020. Jest on finansowany ze Więcej…