Pracownicy obsługi

Kierownik obsługi:
Katarzyna Lewandowska

Bileterki:
Małgorzata Włodarek
Katarzyna Najmuła
Krystyna Porzezińska

Ratownicy wodni:
Dorota Kuniec
Roman Leszczyński
Tomasz Nowakowski

Konserwatorzy:

Zenon Michel
Zbigniew Świerkosz

Sprzątaczki:
Katarzyna Hazak
Renata Fijałkowska
Bożena Warmińska
Katarzyna Stańczyk
Lidia Pawlak
Jadwiga Nawrocka
Joanna Folta
Marzena Kowalczuk

Portiernia:
Bożena Dziuba
Wacław Marcol

Szatniarka:
Dorota Hałas-Kmieć
Łucja Słonina

Woźna:
Teresa Dudek