Telewizja Królewska Wydarzenia

Nastrojowe spotkanie przedświąteczne społeczności ‘Sobieskiego’

19 grudnia br., z inicjatywy dyrekcji szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, spotkaliśmy się jak co roku przy wspólnych stołach w auli. Panowała jak zawsze przyjemna, sympatyczna i podniosła atmosfera. Wyjątkowy wystrój pomieszczenia nastrajał nas świątecznie. Elegancki wygląd stołów był godny najlepszych restauracji.  Przybył ogrom ludzi – przedstawiciele wszystkich klas, rodziców, dyrekcja, samorząd uczniowski, pracownicy Więcej…