SKN

Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli

         Z inicjatywy naszej nauczycielki  romanistki  pani Ewy Maduzia, 24 listopada 2011 roku powstało Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli, które tworzyło ponad 20 pedagogów naszej szkoły.

Prezesem stowarzyszenia została pani Ewa Maduzia, wiceprezesami panie Barbara Sowińska i Barbara Halska, sekretarzem pani Sabina Duranek  a skarbnikiem pani Hanna Rychel. Celem działalności stowarzyszenia było pozyskiwanie środków finansowych na różnorodne działania edukacyjne, których w latach 2012-2018 przeprowadzono bardzo wiele.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KREATYWNYCH NAUCZYCIELI za rok 2013

Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli sfinansowało:

 • koszty wpisowego w Konkursie Historycznym
 • nagrodę dla uczestnika Miejskiego Konkursu „Najlepsze Pióro Jastrzębia”

Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli napisało projekt i pozyskało pieniądze ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój na :

 • Międzyszkolny Konkurs biologiczno-chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Z dotacji Urzędu Miasta: 941,14 zł

Ze środków Stowarzyszenia: 155,28 zł

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KREATYWNYCH NAUCZYCIELI za rok 2014

Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli sfinansowało:

 • nagrody ( słodycze ) dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych „na wesoło”
 • opłatę w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”
 • opłatę w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie i Kulturze „Kalejdoskop”

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KREATYWNYCH NAUCZYCIELI za rok 2015

Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli sfinansowało :

 • nagrody dla uczestników w V Miejskim Matematycznym Maratonie Maturzystów miasta Jastrzębia – Zdroju.
 • nagrody dla uczestników w Konkursie dla gimnazjalistów – EXAM CHECK
 • nagrody dla uczestników w II edycji szkolnego konkursu „Jestem na bieżąco”
 • nagrody dla uczestników z okazji Dnia Dziecka- zawody sportowe
 • opłaty za uczestnictwo uczniów Sobieskiego w Olimpiadzie Sportowej

Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli napisało projekt i pozyskało pieniądze ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój na:

 • Przegląd Młodych Talentów – dofinansowanie do projektu

Z dotacji Urzędu Miasta: 2360,35 zł

Ze środków Stowarzyszenia: 89,02 zł

 • Projekt edukacyjnego z okazji Roku Witkiewiczów „Anioł i Syn. 30 lat dialogu Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów”

Z dotacji Urzędu Miasta: 1300,00 zł

Ze środków Stowarzyszenia: 639,18 zł

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KREATYWNYCH NAUCZYCIELI za rok 2016

Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli sfinansowało :

 • nagrody dla uczniów Sobieskiego za zaangażowanie w organizację 40-lecia Jubileuszu Szkoły
 • nagrody dla uczestników Konkursu dla gimnazjalistów EXAM CHECK
 • nagrody dla uczestników Konkursu matematycznego „Kangur”
 • nagrody dla uczestników w IV Miejskim Konkursie Fizycznym

Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli napisało projekt i pozyskało pieniądze ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój na:

 • Koncert Bajkowych Piosenek – – dofinansowanie do projektu

Z dotacji Urzędu Miasta: 1249,99 zł

Ze środków Stowarzyszenia: 137,35.

 

Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli otrzymało darowiznę od :

 1. Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., Jastrzębie-Zdrój
 2. COMFORTEL SP Z O O, Tychy
 3. RNT spółka z o.o. Cieszyn
 4. Centrum Edukacji „GAWOS” Sp. z o.o.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KREATYWNYCH NAUCZYCIELI za rok 2017

Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli sfinansowało :

 • Nagrodę dla uczniów w konkursie matematycznym „Kangur”,
 • Nagrodę dla uczniów w konkursie wiedzy filmowej: WAJDA I RESZTA ŚWIATA
 • Nagrodę dla ucznia za III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Francusko- Angielskiej,
 • Nagrodę dla ucznia za zajęcia I miejsca z wiedzy o społeczeństwie „ Jestem na bieżąco”,
 • Dofinansowanie do autokaru dla uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębie-Zdroju w celu udania się do Katowic na warsztaty edukacyjne,

 

We wrześniu 2018 roku nowym prezesem Stowarzyszenia została pani Barbara Halska, a wiceprezesami panie Lidia Gajdzik i Lidia Różacka, sekretarzem pani Julia Sosna-Iglikowska, a skarbnikiem pani Hanna Rychel.