Historia

Początek historii naszej szkoły zaczyna się w latach 70-tych, kiedy to rozwój górnictwa podziemnego i budowa nowoczesnych kopalń w Jastrzębiu Zdroju zrodziły zapotrzebowanie na kadry wykwalifikowanych górników i pracowników średniego nadzoru. Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom podjęto decyzję o organizacji Zasadniczej Szkoły Górniczej “KWK Manifest Lipcowy”, zawartej w akcie erekcyjnym z dnia 23 sierpnia 1975 roku. Nowa szkoła została zorganizowana na bazie pomieszczeń dydaktycznych i warsztatowych Zasadniczej Szkoły Górniczej “KWK Jastrzębie”.

Pierwszy rok szkolny to lata 1975/1976. Naukę rozpoczęło wówczas 95 uczniów w trzech zawodach:
– górnik kopalni węgla kamiennego
– mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
– elektromonter górnictwa podziemnego

Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Franciszek Sitko. Pierwsi etatowi nauczyciele to: inż. Joanna Apostoł i mgr inż. Krystyna Pawlak. Kolejne lata pracy to okres wytężonej mobilizacji sił dyrekcji, nauczycieli i uczniów w dziele wyposażenia budowlanego obiektu własnej szkoły. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i instruktorów wykonywali prace murarskie, tynkarskie i monterskie. Zaczęto organizować pracownie i pomieszczenia praktycznej nauki zawodu. I tak 1 września 1977 r. zabrzmiał pierwszy dzwonek we własnej szkole (jeszcze bez basenu i sali gimnastycznej, których budowa była nadal kontynuowana).

Dzisiaj szkoła oprócz własnego zaplecza dydaktycznego posiada basen pływacki i hale sportową. Pracownie wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt komputerowy i elektroniczny. Posiadamy także własne laboratorium chemiczne. Dzisiaj nauka w naszej szkole staje się łatwiejsza i coraz ciekawsza, choćby ze względu na ogromną bazę pomocy dydaktycznych jaką posiadamy. Duch naszej szkoły pozostaje jednak ten sam, niezmienny od ponad 30 lat!

Historia nazewnictwa naszej szkoły:
1. Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK “Manifest Lipcowy” (1975 – 1978)
2. Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa (1979 – 1982)
3. Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki (1982 – 1988)
4. Zespół Szkół Zawodowych Wspólnoty Węgla Kamiennego (1988 – 1990)
5. Zespół Szkół Zawodowych Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. (1990 – 1993)
6. Zespół Szkół Górniczo – Elektrycznych (1993 – 2002)
7. Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego (2002 – nadal)