Kącik sportowy

Rozgrzewka ogólnorozwojowa z piłkami

Ustawienie ćwiczących wg schematu poniżej, Rozgrzewka może mieć zastosowanie w grach zespołowych typu: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, Przykładowe ćwiczenia: Zagranie piłki do środkowego, środkowy odgrywa piłkę, zagranie piłki do zewnętrznego, zewnętrzny odgrywa piłkę do środkowego, środkowy gra piłkę powrotną do zewnętrznego wychodzącego na wolną pozycją a ten przeprowadza piłkę (nogą, kozłując) na początek Więcej…

Kącik sportowy

Rozgrzewka ogólnorozwojowa z piłkami

Ustawienie ćwiczących wg schematu poniżej, Rozgrzewka może mieć zastosowanie w grach zespołowych typu: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, Przykładowe ćwiczenia: Zagranie piłki do środkowego, środkowy odgrywa piłkę, zagranie piłki do zewnętrznego, zewnętrzny przeprowadza piłkę (nogą, kozłując) na początek rzędu; zmiana miejsc o jedno, wykonując przykładowe ćwiczenia: krążenia RR naprzemianstronne w przód, w tył, krążenia Więcej…

Kącik sportowy

Rozgrzewka ogólnorozwojowa

Ustawienie ćwiczących wg schematu poniżej, Ćwiczący poruszają do środka i na zewnątrz (na zmianę raz w lewą, raz w prawą stronę) i z powrotem na początek rzędu; Przykładowe ćwiczenia: krążenia RR naprzemianstronne w przód / w tył, krok odstawno – dostawny bokiem, bieg tyłem, krążenia RR oburącz w przód / w tył / przeplatanka piłkarska Więcej…

Kącik sportowy

Rozgrzewka ogólnorozwojowa z akcentem na kształtowanie zdolności koordynacyjnych

– ustawienie ćwiczących jak na rysunku poniżej, – uczniowie wykonują przykładowe ćwiczenia na drabinkach koordynacyjnych, – po wykonaniu zadania, poruszają się w kierunku pachołka i z powrotem, wykonując dowolne ćwiczenia ogólnorozwojowe PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA: – wysoki skip A przodem i bokiem na drabince plus krążenia RR oburącz w przód i w tył, – niski skipping A Więcej…

Kącik sportowy

Rozgrzewka ogólnorozwojowa z wykorzystaniem materacy na przykładzie piłki koszykowej

Ustawienie uczniów wg poniższego schematu. Każda osoba posiada w rękach piłkę koszykową. Ćwiczenia są wykonywane w odpowiednich odstępach na skos lub po linii prostej i z powrotem na zewnątrz na początek rzędu. Przykładowe ćwiczenia: a) w biegu krążenia piłki wokół głowy – przewrót w przód na materacu z piłką trzymaną oburącz w rękach, z powrotem Więcej…

Kącik sportowy

Rozgrzewka ogólnorozwojowa z wykorzystaniem materacy

Kształtowanie sprawności ogólnej z wykorzystaniem materacy Uczniowie jeden za drugim w odpowiednich odstępach przebiegają strumieniowo przez materace wykonując podane przez nauczyciela ćwiczenia np.: – krążenia ramion oburącz w przód / w tył, – naprzemianstronne krążenia ramion w przód / tył biegnąc przodem, tyłem, – skip A, – skip C, – krok odstawno – dostawny z Więcej…

Kącik sportowy

Przykładowa rozgrzewka o charakterze ogólnorozwojowym

Ustawienie ćwiczących wg poniższego schematu. Uczniowie wykonują zadania biegnąc na skos lub po linii prostej i wracając z powrotem na zewnątrz za znacznikami. Ćwiczący wykonują poszczególne zadania w odpowiednich odstępach. Przykładowe ćwiczenia: a/ krążenia ramion naprzemianstronne w przód do pierwszego materaca – wyskoki skip A biegnąc przez materac – krążenia ramion naprzemianstronne w tył do Więcej…

Kącik sportowy

Koordynacja ruchowa część 2

Na przykładzie piłki nożnej zdolności koordynacyjne charakteryzują się różnorodnymi i wszechstronnymi strukturami ruchowymi. Do elementów składowych zdolności koordynacyjnych zaliczamy: • orientację przestrzenną – czyli zdolność określania pozycji w trakcie ruchu całego ciała w przestrzeni i czasie, w odniesieniu do ustalonego pola działania /boiska/ lub poruszających się obiektów /przeciwnik, piłka, partner/” oraz realizowania ruchu w pożądanym Więcej…