Nasza współpraca z uczelniami

Wydział Mechaniczny, Technologiczny PŚ

Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej zostało zawarte w dniu 11 stycznia 2015 roku z Wydziałem Mechanicznym, Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współpraca dotyczy patronatu naukowego nad uczniami i nauczycielami szkoły w zakresie dydaktycznym, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów.

Politechnika Śląska

Umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy została zawarta w dniu 12 stycznia 2015 r z Instytutem Eletroenergetyki i Sterowania Układów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współpraca dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia i rozwijania innowacyjnych projektów dydaktycznych i badawczych.

PWSZ w Raciborzu

W dniu 8 maja 2012 roku zawarto porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, które dotyczy opieki naukowej nad najzdolniejszymi uczniami szkoły.

Akademia WSB

Porozumienie o współpracy – patronat zawarte zostało w dniu 25 października 2016 roku z ówczesną Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dziś pod nazwą Akademia WSB. Współpraca dotyczy propagowania wśród młodzieży nauk technicznych i ekonomicznych.

Politechnika Częstochowska

Porozumienie o współpracy w ramach programu „szkół partnerskich” podpisano w dniu 16 listopada 2018 roku z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Współpraca dotyczy propagowania wśród młodzieży nauk technicznych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Współpraca rozpoczęła się 22 lipca 2009 roku z ówczesną Akademią Ekonomiczną im. K. Adameckiego w Katowicach, a dziś Uniwersytetem Ekonomicznym. Dotyczy ona wykonywania wspólnych badań naukowych.

28. Giełda Top Wynalazków nagrodzonych w 2021.

12 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się Giełda Top Wynalazków nagrodzonych w 2021 roku na arenie międzynarodowej. Jest to wydarzenie, które towarzyszy Międzynarodowym Targom Wynalazków i Innowacji INTARG. Wśród osób nagrodzonych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, uczniowie klasy 3 Pin: Sebastian Kura i Paweł Orlik. Zostali oni uhonorowani dyplomem od Ministra Edukacji i Nauki za to, że zostali laureatami konkursu Młody Wynalazca oraz za liczne medale i nagrody na międzynarodowych targach innowacji i wynalazczości za projekt TCS - Technical Classes Simulator. Jest to system, który za pośrednictwem

Ogólnopolski Konkurs JA English ACE

25 marca 2022 obyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English ACE. Wzięło w niej udział ponad 5,5 tysięcy uczestników, wśród których wyłoniono 73 laureatów. W kategorii klas 3 i 4 szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 943 uczniów. Adam Sułkowski, uczeń klasy 4am i tegoroczny maturzysta zajął 2 miejsce w województwie oraz 3. w klasyfikacji ogolnopolskiej zdobywając nagrodę rzeczową o wartości 500 zł. Serdecznie gratulujemy sukcesu wieńczącego wieloletnią aktywność językową Adama. Ze świetnymi wynikami uplasowali się również: Jowita Olszewska, 3Gam Krzysztof Ptaszyński, 3Pin Szymon Łastówka, 2Pin Szczegółowe wyniki, punktacja oraz klasyfikacja ogólna, dostępne do wglądu w gabinecie 122. Dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom! Wręczenie dyplomów dla wszytskich uczestników konkursu odbędzie się

Olimpijski sen na jawie!

Dokładnie dwa tygodnie po zawodach finałowych XXIV Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, rozegranych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ogłoszono ich wyniki. Wyniki, na które, nie bez podstaw, oczekiwaliśmy z dużym optymizmem i nadzieją. No i stało się! Jakub Halfar oraz Mateusz Szulik, uczniowie klasy 3Gam w zawodzie technik mechatronik, zostali laureatami Olimpiady, zajmując odpowiednio III i IV miejsce. To już 5 i 6 tytuł laureata olimpiady przedmiotowej jaki uczniowie tej specjalności Technikum nr 4 uzyskali w tym roku szkolnym! Sytuacja absolutnie bezprecedensowa. Obu należą się gratulacje i słowa wielkiego uznania za ogrom pracy i wybitne

Młody Lider Innowacji 2022 (II etap Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości)

11 kwietnia 2022r. w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego odbył się wojewódzki finał II etapu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wśród uczniów Sobieskiego, którzy startowali w każdej z 4-ech kategorii (usprawnienie-softawarowo-techniczne, pomysł techniczny, pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny), byli także uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Rybnika, Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Rybniku, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju. Projekty były oceniane przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz przedstawicieli przemysłu pod przewodnictwem Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej dr inż.

Mechatroniczne olimpijskie tsunami!

JAKUB HALFAR ZWYCIĘZCĄ 48 OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ! To największy sukces w historii startów uczniów Naszej Szkoły w tej prestiżowej, w środowisku kształcenia technicznego, olimpiadzie. I to już czwarty tytuł laureata olimpiady jaki zdobyli uczniowie technikum w zawodzie technik mechatronik (poprzednie w XLV OOWEiE AGH zdobyli Jakub i jego kolega z klasy Mateusz Szulik oraz Kacper Dalach - tegoroczny, świeżo upieczony absolwent) w tym roku szkolnym. Finał Olimpiady Wiedzy Technicznej miał miejsce 02 kwietnia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Informacja ta dotarła do nas w trakcie podróży na kolejne zawody finałowe, tym razem XXIV Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”, które odbyły

Walka na Explory

W dniach 17,18 marca we Wrocławiu odbył się etap regionalny konkursu Explory(online) Zespół Szkół nr 6 wraz z CKZ reprezentowali nasi pomysłowi uczniowie w 7 innowacyjnych projektach. 1. “Badanie wpływu różnych warunków hodowli larw Galleria Mellonella na możliwość utylizacji polietylenu ze środowiska naturalnego”. Autorzy projektu: Adrian Grzonka kl.3 pd, Paulina Frątczak kl. 3 pan, promotorzy: Jerzy Maduzia, Lidia Gajdzik, Barbara Halska 2.“Badanie kinetyki reakcji miedzi z kwasem azotowym (V) w różnych warunkach stężeniowych i temperaturowych”. Autorzy projektu: Patryk Olejniczak, Emilia Basiura, promotorzy: Jerzy Maduzia, Lidia Gajdzik, Barbara Halska, 3. ”CaterinGo” – nowoczesne wydawanie żywności w szkołach. Autorzy projektu: Dominik Kozimor kl.3 gin, Marta Sacewicz, promotor: Barbara

Nasi absolwenci

Pokaż wszystko

Okiem Psychologa

Rozmiar czcionki
Kontrast