Nasza współpraca z uczelniami

Współpraca z Filią UŚ w Cieszynie

Nasi tegoroczni maturzyści już jako absolwenci oczekują obecnie na wyniki majowych egzaminów, żeby móc aplikować na wybrane kierunki studiów. Aby każdy znalazł wcześniej odpowiednią uczelnię i wydział - nasza szkoła organizuje wyjazdy do miast akademickich na zajęcia i wykłady na tamtejszych uczelniach. Skorzystały z tego wczesną wiosną klasy 3GA i...

Wydział Mechaniczny, Technologiczny PŚ

Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej zostało zawarte w dniu 11 stycznia 2015 roku z Wydziałem Mechanicznym, Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współpraca dotyczy patronatu naukowego nad uczniami i nauczycielami szkoły w zakresie dydaktycznym, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów.

Politechnika Śląska

Umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy została zawarta w dniu 12 stycznia 2015 r z Instytutem Eletroenergetyki i Sterowania Układów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współpraca dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia i rozwijania innowacyjnych projektów dydaktycznych i badawczych.

PWSZ w Raciborzu

W dniu 8 maja 2012 roku zawarto porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, które dotyczy opieki naukowej nad najzdolniejszymi uczniami szkoły.

Akademia WSB

Porozumienie o współpracy – patronat zawarte zostało w dniu 25 października 2016 roku z ówczesną Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dziś pod nazwą Akademia WSB. Współpraca dotyczy propagowania wśród młodzieży nauk technicznych i ekonomicznych.

Politechnika Częstochowska

Porozumienie o współpracy w ramach programu „szkół partnerskich” podpisano w dniu 16 listopada 2018 roku z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Współpraca dotyczy propagowania wśród młodzieży nauk technicznych.

Jakub Halfar i Mateusz Szulik laureatami XLVI OOWEiE.

Wspaniały sukces odnieśli uczniowie klasy 4Gam w zawodzie technik mechatronik w zawodach finałowych XLVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej. Po trwających 2 dni (23-24 lutego 2023r.) zawodach rozegranych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, obejmujących etap praktyczny oraz finałową prezentację 3 losowo wybranych zagadnień, obaj nasi reprezentanci zostali laureatami Olimpiady w grupie mechatronicznej. Szczególnie cenny sukces odniósł Jakub Halfar, który zostawił w pokonanym polu pozostałych konkurentów reprezentujących najlepsze szkoły techniczne w Polsce i zajął I miejsce. Poprawił tym samym swoje zeszłoroczne osiągnięcie, kiedy to w tej samej olimpiadzie zajął II miejsce. Równie duży sukces odniósł Mateusz

Olimpijski maraton mechatroników.

Nadchodząca wiosna to nie tylko budzące się w przyrodzie życie, pierwsze kwiaty czy przylatujące ptaki. To także okres rozstrzygnięć kolejnych etapów olimpijskich zmagań zarówno w dziedzinach ogólnych jak i olimpiad zawodowych. Biorą w nich udział także uczniowie Naszej Szkoły, a zwłaszcza ci, którzy kształcą się w zawodzie technik mechatronik stanowią chyba najliczniejszą grupę uczestników tych zmagań. W zasadzie pierwsze istotne rozgrywki zaczynają się już w raz z początkiem nowego roku. Na początku stycznia zazwyczaj rozgrywane są zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy Technicznej. 4 stycznia w Bielsku-Białej w siedzibie NOT rozegrano zawody II stopnia XLIX OWT, w których wzięło udział 2 uczniów klasy 4Gam:

II Subregionalne Targi Biznesu STARTUPOVO

6 października w  Hali Widowisko-Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się II Subregionalne Targi Biznesu STARTUPOVO. Podczas wydarzenia można było odwiedzić sporo stoisk firm oraz wysłuchać ciekawych paneli dyskusyjnych. Tegoroczne targi przyciągnęły kilkadziesiąt firm z całego subregionu. Każde z przedsiębiorstw mogło zaprezentować swoje produkty lub usługi i nawiązać relacje biznesowe. Wśród wystawców byli również uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, którzy promowali szkołę oraz prezentowali swoje innowacyjne projekty: Technical Classes Simulator Sebastian Kura (4 PIN), Paweł Orlik(4 PIN) Promotorzy: Artur Hausman(CKZ), Krzysztof Smyczek, Marcin Lasak oraz 14-Hydride Adam Ciszewski (4 PME). Promotorzy: Marzena Przygodzka, Krzysztof Smyczek Podczas Targów Biznesu STARTUPOVO poznaliśmy zwycięzcę konkursu na stworzenie aplikacji

Najliczniejsi stypendyści Prezydenta Miasta są z naszej szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022  48 uczniów z jastrzębskich szkół spełniło warunki przyznania stypendium w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wśród nich było 7 uczniów ze szkół podstawowych oraz 41 uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Najliczniej reprezentowany był nasz Zespół Szkół nr 6, skąd pochodzi aż 31 stypendystów. W ubiegłym roku szkolnym było ich 20. Wnioski przygotowywali wychowawcy i Pani dyrektor Jolanta Kłopeć. Oto lista stypendystów rodem z 'Sobieskiego': Aleksandra Bryja - Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju - Kl. IV-I,II lub III miejsce za projekt innowacyjny na szczeblu co najmniej ogólnopolskim Wojciech Caldzudis - Technikum nr 4 w

Wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W czerwcu dotarły do nas wyniki finału Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w których po raz kolejny odnieśliśmy wielki sukces. Laureaci i finaliści odbierali nagrody i dyplomy w Warszawie pod opieką p. Lidii Gajdzik i p. Barbary Halskiej Laureatami II miejsca  w kategorii U – usprawnienie-softwarowo-techniczne, zostali: Maciej Łuczka (3 GIN), Bartosz Stanek (3GIN) Promotorzy: Barbara Halska, Lidia Gajdzik, Sławomir Kozok Finalistami w kategorii U -  usprawnienie softwarowo-techniczne, zostali: Autorzy: Wojciech Caldzudis, Radosław Kiełkowski Promotorzy: Marcin Lasak, Artur Hausman Finalistami w kategorii E -  pomysł ekologiczny, zostali: Adam Ciszewski, Mateusz Kozłowski Promotor: Krzysztof Smyczek, Marzena Przygodzka Laureaci i finaliści Olimpiady oprócz zaszczytnych tytułów, są także zwolnieni z części pisemnej

2 złote medale na targach innowacji w Rumunii

Uczniowie naszej szkoły zdobyli dwa złote medale na odbywających się 26-28 międzynarodowych targach wynalazków i wynalazczości w Rumuni -  EUROINVENT ONLINE - EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION. Nagrody uzyskali za prace:   „14-Hydride [H-14]” Autorzy: Adam Ciszewski, Mateusz Kozłowski Promotor: Krzysztof Smyczek, Marzena Przygodzka   oraz   TCS – Technical Classes Simulator Autorzy: Paweł Orlik, Sebastian Kura Promotorzy: Marcin Lasak, Artur Hasman, Krzysztof Smyczek   „14-Hydride [H-14]”, Projekt zakłada możliwość, aby powstawały lokomotywy oraz zespoły trakcyjne napędzane w sposób hybrydowy w którym podstawowym napędem był silnik elektryczny, a pojazd został wyposażony w  reaktor, który z energii wytworzonej podczas hamowania przetwarzał tą energię w metanol a następnie magazynował. W momencie zjazdu na

Nasi absolwenci

Pokaż wszystko

Basen - godziny otwarcia