Nasza współpraca z uczelniami

Wydział Mechaniczny, Technologiczny PŚ

Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej zostało zawarte w dniu 11 stycznia 2015 roku z Wydziałem Mechanicznym, Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współpraca dotyczy patronatu naukowego nad uczniami i nauczycielami szkoły w zakresie dydaktycznym, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów.

Politechnika Śląska

Umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy została zawarta w dniu 12 stycznia 2015 r z Instytutem Eletroenergetyki i Sterowania Układów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współpraca dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia i rozwijania innowacyjnych projektów dydaktycznych i badawczych.

PWSZ w Raciborzu

W dniu 8 maja 2012 roku zawarto porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, które dotyczy opieki naukowej nad najzdolniejszymi uczniami szkoły.

Akademia WSB

Porozumienie o współpracy – patronat zawarte zostało w dniu 25 października 2016 roku z ówczesną Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dziś pod nazwą Akademia WSB. Współpraca dotyczy propagowania wśród młodzieży nauk technicznych i ekonomicznych.

Politechnika Częstochowska

Porozumienie o współpracy w ramach programu „szkół partnerskich” podpisano w dniu 16 listopada 2018 roku z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Współpraca dotyczy propagowania wśród młodzieży nauk technicznych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Współpraca rozpoczęła się 22 lipca 2009 roku z ówczesną Akademią Ekonomiczną im. K. Adameckiego w Katowicach, a dziś Uniwersytetem Ekonomicznym. Dotyczy ona wykonywania wspólnych badań naukowych.
iwis_2021

Kolejny sukces uczniów na konkursie innowacji IWIS

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku na wystawie gościmy wynalazców z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu czy oczywiście z Polski. Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Podstawowe cele wystawy to: zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach kształtowanie

Sukces na Explory

Gratulujemy uczniom klasy 4in Natalii Ulbrich i Dawidowi Jokielowi wraz z opiekunami Lidią Gajdzik i Barbarą Halską zdobycia nagrody specjalnej od Polpharma SA za projekt imagine void. Ogłoszenie zwycięstwa oraz nagrodę można obejrzeć na Facebook Watch
imagine void

SUKCES W KANADZIE

28 sierpnia 2021 r. dotarły do nas wspaniałe informacje z Toronto. Miło nam poinformować, że praca badawcza: THE INFLUENCE OF DIFFERENT BREEDING CONDITIONS OF GALLERIA MELLONELLA LARVAE ON THE POSSIBILITY OF RECYCLING  POLYETHYLENE FROM THE NATURAL ENVIRONMENT, którą wykonali uczniowie: Paulina Frątczak i Adrian Grzonka, pod opieka promotorów: Lidii Gajdzik, Barbary Halskiej i Jerzego Maduzia zdobyła podczas 6 Międzynarodowego Konkursu Innowacyjności iCAN 2021 w Kanadzie następujące nagrody: ZŁOTY MEDAL W KATEGORII OCHRONA ŚRODOWISKA,   NAGRODĘ SPECJALNĄ „CANADIAN SPECIAL AWARD” TORONTO INTERNATIONAL SOCIETY OF INNOVATION AND ADVANCED SKILLS, NAGRODĘ DLA MŁODYCH INNOWATORÓW “ BEST YOUNG INVENTORS AWARD”, KANADA 2021. Przeprowadzone w pracy

Brązowy medal na XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG

W dniach 15-16 czerwca uczniowie klasy 2 technikum informatycznego Sebastian Kura i Paweł Orlik brali udział w XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG. Swoją pracę, pt. "TECHNICAL CLASSES SIMULATOR" prezentowali w formie online. Miło mi poinformować, że zdobyli brązowy medal. Udział w targach był nagrodą za zdobycie wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie "Młody Wynalazca" organizowanym przez firmę Eurobusiness-Haller. link do wirtualnego stoiska TCS (dostępny przez 30 dni od zakończenia targów) wirtualne stoisko TCS

Sukcesy w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W czerwcu dotarły do nas ostateczne wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w których po raz kolejny odnieśliśmy wielki sukces. Laureatami II miejsca  w kategorii E – pomysł ekologiczny, zostali: Autorzy: Paulina Frątczak (2Pan) i Adrian Grzonka (2 PD LO) Promotorzy: Lidia Gajdzik, Jerzy Maduzia. Laureatami III miejsca w kategorii U -  usprawnienie softwarowo-techniczne, zostali: Autorzy: Sebastian Kura (2Pin), Paweł Orlik (2Pin) Promotorzy: Artur Hausman, Krzysztof Smyczek, Marcin Lasak Ponadto tytuły uczestników Olimpiady uzyskali: Autorzy: Andrzej Manderla (3in), Julia Spyrka (3in) Promotorzy: Krzysztof Smyczek, Marcin Lasak. Laureaci i finaliści Olimpiady oprócz zaszczytnych tytułów, są także zwolnieni z części pisemnej teoretycznego egzaminu zawodowego. A jakie prace stworzyli nasi Olimpijczycy? Oto ich krótka

Prezent Mateusza na zakończenie szkoły :)

Wspaniale pożegnał mury Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego jej absolwent, Mateusz Wawrzyniak. Uczeń klasy 4me technikum w zawodzie technik mechatronik został laureatem VI miejsca XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Zawody finałowe zostały rozegrane 22 maja 2021 a ich gospodarzem była Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Mateusz uzyskał tytuł laureata w kategorii elektryczno-elektronicznej. Warto dodać, że to już trzeci tegoroczny finał olimpiady z udziałem Mateusza. Wcześniej w marcu 2021 roku uzyskał tytuł finalisty zajmując 8 miejsce w finale XLIV Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powtarzając tym samym osiągnięcie z poprzedniego roku. Także w Olimpiadzie Wiedzy

Nasi absolwenci

Pokaż wszystko