Wiadomości szkolne

Wiadomości

Deklaracje maturalne dla absolwentów

Jeśli jesteś absolwentem naszej lub innej szkoły i chcesz przystąpić do matury w maju 2023 r., być może masz już konto ZIU w serwisie wyniki.edu.pl – spróbuj się tam zalogować używając poprzedniego hasła lub dostępu za pomocą profilu zaufanego (bankowość elektroniczna). Jeśli nigdy z tego serwisu nie korzystałeś, musisz złożyć w naszej szkole Zalacznik 5a.docx, Więcej…

Wiadomości

Deklaracje maturalne dla uczniów szkoły

Deklaracja maturalna – dotyczy uczniów kończących szkołę w kwietniu 2023 r. Maturzysto, jeżeli chcesz przestąpić do egzaminu maturalnego w maju 2023 roku, powinieneś złożyć deklarację przystąpienia do tego egzaminu. Maturzysto, należy: 1) odebrać loginu i hasła do Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika ZIU 2) wypełnić i złożyć w ZIU na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl (instrukcja) 3) deklarację wydrukować, podpisać Więcej…

Wiadomości

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

  Pomoc w formie dofinansowania dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i Więcej…

Wiadomości

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia Uczniom zakwalifikowanym gratulujemy i zapraszamy z oryginałami świadectw i wynikami egzaminu w godzinach 9-15 do dnia 28 lipca – jest to konieczne, by zostać przyjętym do szkoły. Można także dostarczać 3 zdjęcia legitymacyjne, ale na zdjęcia jest czas do końca sierpnia. Uczniowie technikum otrzymają Więcej…

Wiadomości

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że: a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego Więcej…

Wiadomości

Odbiór świadectw maturalnych

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju/czerwcu br. oraz świadectwa dojrzałości będzie można odbierać w sekretariacie 104 Wydawanie świadectw dojrzałości/ wyników egzaminu maturalnego Wtorek 5 lipca 2022 r. w godzinach 12.30 – 15:00 Środa 6 lipca 2022 r. w godzinach 8.00 – 15:00 Od czwartku 7 lipca 2022 r. w godzinach pracy sekretariatu. Świadectwa dojrzałości/ wyniki Więcej…

Wiadomości

Firma Tauron szuka pracowników

Poznaj nowe oferty pracy w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Szanowni Państwo, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach prowadzi rekrutacje na stanowiska: Elektromonter automatyki i zabezpieczeń – miejsce pracy: Gliwice, Elektromonter sieci WN – miejsce pracy: Ruda Śląska, Gliwice, Elektromonter sieci SN i nN – miejsce pracy: Bytom, Rybnik, Specjalista ds. realizacji inwestycji – Więcej…

Wiadomości

Ostatnie informacje przed maturami

MATURZYSTO, WAŻNE INFORMACJE W PIGUŁCE  Maturzysto, przychodząc na maturę do szkoły, nie zapomnij zabrać ze sobą:  Dowodu osobistego.  Długopisu z czarnym wkładem (najlepiej dwóch).  Kalkulatora prostego na następujące przedmioty – matematyka, fizyka, biologia chemia, geografia, informatyka.   Może zabrać również butelkę z wodą.  Od drugiego dnia matury, koperty z kodami kreskowymi, które otrzymasz w pierwszym dniu Więcej…