Biblioteka - Aktualności Wiadomości Wydarzenia

“Czytać każdy może…” – Konkurs na plakat lub grafikę promującą czytelnictwo

 

“Czytać każdy może” – Konkurs na plakat lub grafikę promującą czytelnictwo

Drodzy uczniowie!

W dobie zmieniającej się rzeczywistości, wszechobecnej sztucznej inteligencji, zapraszamy Was do wykorzystania zdobyczy technologii i stworzenia plakatu lub grafiki, które będą nowoczesną i innowacyjną reklamą czytelnictwa.

Praca powinna być:

Termin nadsyłania prac to 11 grudnia 2023r.

Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest:

  • pobudzanie wyobraźni oraz zdolności kreatywnego myślenia
  • promocja czytelnictwa wśród młodzieży
  • rozwijanie umiejętności artystycznych, graficznych, informatycznych

2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas liceum i technikum.

3. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego.

4. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów, słów o charakterze rasistowskim czy dyskryminującym inne osoby.

5. Prace należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

6. Prace konkursowe oceniane będą przez jury konkursu.

7. Oceniane będą:

  • pomysł artystyczny
  • walory artystyczne
  • umiejętność posługiwania się programami graficznymi i innymi

8. Jury konkursu wybierze 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.

9. Wszystkie prace będą prezentowane w bibliotece i/lub w szkolnych mediach społecznościowych.

10. Termin rozstrzygnięcia konkursu jest przewidywany na 15 grudnia 2023r.

11. O wynikach konkursu organizator poinformuje przez dziennik Librus oraz szkolne media społecznościowe.

12. Udział w konkursie i przesłanie pracy jest równoznaczne z zezwoleniem uczestnika na jej prezentowanie na terenie szkoły oraz w szkolnych mediach społecznościowych.