Wiadomości Wydarzenia

XLVII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej AGH – mechatronika

Zapraszam do wzięcia udziału w I etapie XLVII Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Celem zawodów etapu I jest wyłonienie reprezentacji Naszej Szkoły w kategorii mechatronicznej. Weźmie ona udział w ogólnopolskich eliminacjach II stopnia organizowanych 02 lutego 2024r. w Krakowie.
Zawody I stopnia odbędą się w środę 20 grudnia 2023 r. w godzinach 7:30 – 11:30. Tematyka I etapu obejmuje:
1. Test wiadomości ogólnych z podstaw mechatroniki (mechanika, elektrotechnika, elektronika)
2. Zadanie projektowe z zakresu pneumatyki i elektropneumatyki przy wykorzystaniu programu FluidSim.
3. Zadanie projektowe z zakresu programowania sterowników PLC (do wyboru sterownik TWIDO Schneider lub FX3GE i FX5U Mitsubishi lub S7 1200 Siemens).
Istnieje możliwość wcześniejszego zapoznania się z programowaniem wymienionych sterowników i uzyskania dodatkowej pomocy w tym zakresie.
Warto zaznaczyć, że poza licznymi cennymi nagrodami rzeczowymi, laureaci i finaliści olimpiady uzyskują prawo przyjęcia na dowolnie wybrany wydział Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zgłoszenia udziału należy przesłać za pośrednictwem dziennika Librus do p. J. Kluby w terminie do 01.12.2023