Patron

“Z tejże krwi zacnych przodków urodzeni,
I tylko losów koleją przyćmieni.
Ujrzą ich znowu wskrzeszone zaszczyty,
Wiek przywracając Jana znakomity.
Ich wielkim dziełem świat się jeszcze zdziwi,
Mężni Polacy, będziecie szczęśliwi.”

Jan III Sobieski – król Polski i wielki książe litewski. Urodził się 17 sierpnia 1629 r. w Olesku. Jego ojcem był Jakub Sobieski a matką Zofia Teofilia Daniłowicz. Był prawnukiem hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, na którego kulcie jako przykładnego obywatela i żołnierza wychowywał się przyszły król Polski.
Otrzymał staranne wykształcenie, zdobywane w całości z bratem Markiem, ściśle według instrukcji sporządzonej przez ojca, która kładła szczególny nacisk na naukę języków obcych.
W latach 1640-1646 uczęszczał do Kolegium Nowodworskiego w Krakowie. A w latach 1643-1646 studiował na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Władał biegle językiem łacińskim, francuskim i niemieckim. Znał podstawy greki, tureckiego i tatarskiego. Szczególnie interesował się matematyką, astronomią, architekturą oraz inżynierią.
Po studiach przez dwa i pół roku zwiedzał Europę Zachodnią. Po powrocie do kraju w 1648 r. rozpoczął służbę wojskową walcząc z Kozakami i Tatarami w czasie powstania Chmielnickiego. Brał także udział w wojnach ze Szwecją i Rosją.
Od 1659 r. rozpoczął również działalność polityczną jako poseł do sejmu.
W 1665 r. ożenił się z Marią Kazimierą d’ Arquien de la Grange popularnie zwaną Marysieńką.
Wkrótce też został hetmanem polnym koronnym a w 1667 r. odniósł pierwsze duże zwycięstwo nad Kozakami i Tatarami w bitwie pod Podhajcami.  Dzięki temu w roku następnym został hetmanem wielkim koronnym. Został również jednym z przywódców stronnictwa profrancuskiego w Polsce.
W czasie wojny polsko – tureckiej w 1673 r. odniósł świetne zwycięstwo pod Chocimiem, które przyniosło mu sławę w Europie i koronę polską.
Królem Polski został wybrany przez szlachtę w 1674 r.
Największą sławę królowi Janowi III Sobieskiemu przyniosła „ odsiecz wiedeńska”. Stanął on na czele koalicji wojsk polsko – austriacko – niemieckich, które 12 września1683 r. pokonały wojska tureckie pod dowództwem wielkiego wezyra Kara Mustafy  w bitwie pod Wiedniem.
Po zwycięstwie pod Wiedniem papież Inocenty XI nadał mu tytuł „ Obrońca Wiary”. Przez Turków zaś był nazywany „ Lwem Lechistanu”.
W polityce wewnętrznej dzięki dużemu autorytetowi króla udawało się mu jeszcze rozwiązywać coraz bardziej narastające problemy trapiące Rzeczpospolitą.
Król Jan III Sobieski zmarł 17 czerwca 1696 r. i został pochowany na Wawelu.

 

Patron szkoły powinien być jej wizytówką, wyznacznikiem, drogowskazem dla społeczności szkolnej. To wyraz nie tylko hołdu samej postaci, ale także zasad, które niczym wyszyte złotą nicią na proporcu, winny pobrzmiewać w głowach wstępujących w jej progi. Właśnie takim patronem naszej szkoły jest Król Jan III Sobieski – Nasz Hetman i od 1674 roku władca Rzeczpospolitej, obrońca wiary i mecenas sztuki.

Uroczyste nadanie imienia naszej szkole odbyło się 14 października 2002 roku. To znaczące i doniosłe wydarzenie dla szkoły jest początkiem pięknej tradycji, jaka rozwija się w naszych murach. To fundament, na którym budujemy swoje zasady i system wartości.