Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 291 uczniów (150K, 141M) uczęszczających do czterech szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje 291 uczniów, zajęcia dodatkowe dla 151 uczniów oraz organizację staży uczniowskich dla 100 uczniów (52K, 48M) we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprzez podniesienie kwalifikacji 27 osób (23K, 4M) kadry pedagogicznej w okresie 1.09.2020 do 29.01.2023.

W ramach projektu przewidziano realizację kursów podnoszących kwalifikacje 291 uczniów, zajęcia dodatkowe dla 151 uczniów oraz organizację staży uczniowskich dla 100 uczniów, jak również wyposażenie pracowni.

Grupą docelową: nauczyciel i uczniowie szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Numer projektu: RPSL.11.02.03-24-05AF/19
Termin realizacji: 2020-09-01 – 2022-08-31
Dofinansowanie projektu z UE: 1 699 999,96
Wartość projektu: 1 999 999,60 zł

Więcej o projekcie na stronie DeltaPartner