Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2018/2019:

Pluskota Sławomir – przewodniczący
Antyga Jerzy – z-ca przewodniczącego
Gabryś Sylwia – sekretarz

Skowrońska Beata

Bogusz-Wiśniewska Janina

Lechocka Elżbieta

Jaskulski Sławomir

Drewicz Remigiusz

 

Komisja Rewizyjna przy Radzie Rodziców:

Szpyra Arkadiusz
Pietrzyk Bogusław
Ochman Marzena

Wpłaty na RR

Składka na Radę Rodziców przy Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju w roku szkolnym 2020/21 wynosi 100 zł od rodziny.

Wpłat można dokonywać:
– u wychowawców klas
– na konto Rady Rodziców
Uwaga nowy nr: 04 8470 0001 2001 0078 0188 0001
(w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)