Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2023/2024:

1. Sławomir Jaskulski – Przewodniczący
2. Katarzyna Zając – Zastępca
3. Barbara Kamińska – Sekretarz
4. Elżbieta Błoniarczyk
5. Małgorzata Frąckiewicz
6. Arleta Hałaczkiewicz
7. Hanna Jastrzębska
8. Ewa Kubińska
9. Dorota Karbowniczyn
10. Pawlas Sylwia
11. Anna Sacewicz
12. Monika Świerczek

Komisja Rewizyjna przy Radzie Rodziców:
Marta Kozłowska – przewodnicząca
Iwona Skuza
Elżbieta Lorek
Arkadiusz Szpyra

Wpłaty na RR

Składka na Radę Rodziców przy Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju w bieżącym roku szkolnym wynosi 100 zł od rodziny.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub przelewem na konto:
04 8470 0001 2001 0078 0188 0001
W tytule prosimy o podanie klasy, nazwiska i imienia ucznia np.:
1pr Wiedeńska Wiktoria