Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2022/2023:

1. Sławomir Jaskulski – Przewodniczący
2. Dominika Górnik – Z-ca Przewodniczącego
3. Barbara Kamińska – Sekretarz
4. Elżbieta Błoniarczyk
5. Małgorzata Frąckiewicz
6. Arleta Hałaczkiewicz
7. Elżbieta Mazur
8. Sylwia Pawlas
9. Anna Sacewicz
10. Monika Świerczek
11. Katarzyna Zając

Komisja Rewizyjna przy Radzie Rodziców:
1. Marta Kozłowska – Przewodnicząca
2. Iwona Skuza
3. Elżbieta Lorek

Wpłaty na RR

Składka na Radę Rodziców przy Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju w roku szkolnym 2022/23 wynosi 100 zł od rodziny.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub przelewem na konto:
04 8470 0001 2001 0078 0188 0001
W tytule prosimy o podanie klasy, nazwiska i imienia ucznia np.:
1pr Wiedeńska Wiktoria