Olimpiada innowacji technicznych 2024

pzswirlogo

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE
dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE w roku szkolnym 2023/2024

Informujemy, że rejestracja w systemie jest możliwa od 02 do 30 stycznia 2024. W pierwszej dekadzie lutego 2024 r. zostaną podane informacje dla okręgów o terminach przeprowadzenia testów eliminacyjnych. Po zarejestrowaniu do systemu, uczestnik dokonuje wyboru bloku. Zmianę wyboru
można dokonać najpóźniej przed rozpoczęciem się etapu szkolnego.

 

Szczegółowe informacje na temat terminów poszczególnych etapów olimpiad, regulaminy, karty zgłoszeń, dokumentacje statystyczne i sprawozdania autorów znajdą Państwo pod linkami:

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE

Zawody I stopnia (szkolne) – zawody szkolne – przeprowadza Komitet Szkolny. Do udziału w nich może zgłosić się każdy uczeń szkoły – liczba uczestników jest nieograniczona. W terminie 11 do 12 marca 2024r. zostaną przeprowadzone zawody szkolne w formie testu on-line obejmującego zagadnienia w wybranej dziedziny tematycznej. Z grupy uczniów biorących udział w zawodach szkolnych Komitet Szkolny, wyłania 3 uczestników, którzy będą reprezentować daną szkołę w zawodach okręgowych. Wyniki zawodów z systemu e-learningowego zostaną przesłane w formie elektronicznej do szkół oraz Komitetów Okręgowych do dnia 22 marca 2024. Podsumowanie zawodów szkolnych oraz wręczenie dyplomów winno nastąpić do 30 marca 2024 r. Do 28 marca 2024 r. należy przekazać sprawozdania oraz karty zgłoszeniowe uczestników do Komitetu Okręgowego.

Zawody II stopnia (okręgowe) – w terminie 08 do 09 kwietnia 2024 zostaną przeprowadzone zawody okręgowe w formie on-line obejmującego zagadnienia w wybranej dziedziny tematycznej. Zgłoszenie uczestnika do kolejnego etapu należy przekazać do Komitetu Głównego.
Podsumowanie wyników oraz wręczenie nagród, pucharów i dyplomów winno nastąpić do 25 kwietnia 2024 r.

Zawody III stopnia (ogólnopolskie) – przeprowadzenie eliminacji ogólnopolskich winno odbyć się w terminie od 26 do 28 kwietnia 2024 r.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE

I etap (szkolny)

Wyniki winny być ogłoszone do 20 marca 2024 zaś w terminie do 29 marca 2024 r. gotowe prace stworzone na podstawie przedstawionych założeń wraz z wymaganymi załącznikami powinny być przekazane w wersji papierowej oraz elektronicznej do Komitetu Okręgowego.

II etap (okręgowy)

Wyniki winny być ogłoszone do 15 kwietnia 2024 r. Komitet Okręgowy powinien przesłać do Komitetu Głównego w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r. wersje elektroniczne 

III etap (ogólnopolski)

Wyniki winny być ogłoszone do 14 maja 2024 r., zaś uroczyste wręczenie dyplomów i zaświadczeń laureatom oraz finalistom winno nastąpić do 23 maja 2024 r.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA

I etap (szkolny)

Wyniki winny być ogłoszone do 20 marca 2024 zaś w terminie do 29 marca 2024 r. gotowe prace stworzone na podstawie przedstawionych założeń wraz z wymaganymi załącznikami powinny być przekazane w wersji papierowej oraz elektronicznej do Komitetu Okręgowego.

II etap (okręgowy)

Wyniki winny być ogłoszone do 15 kwietnia 2024 r. Komitet Okręgowy powinien przesłać do Komitetu Głównego w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r. wersje elektroniczne 

III etap (ogólnopolski)

Wyniki winny być ogłoszone do 14 maja 2024 r., zaś uroczyste wręczenie dyplomów i zaświadczeń laureatom oraz finalistom winno nastąpić do 23 maja 2024 r.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W MECHANICE

I etap (szkolny)

Wyniki winny być ogłoszone do 20 marca 2024 zaś w terminie do 29 marca 2024 r. gotowe prace stworzone na podstawie przedstawionych założeń wraz z wymaganymi załącznikami powinny być przekazane w wersji papierowej oraz elektronicznej do Komitetu Okręgowego.

II etap (okręgowy)

Wyniki winny być ogłoszone do 15 kwietnia 2024 r. Komitet Okręgowy powinien przesłać do Komitetu Głównego w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r. wersje elektroniczne 

III etap (ogólnopolski)

Wyniki winny być ogłoszone do 14 maja 2024 r., zaś uroczyste wręczenie dyplomów i zaświadczeń laureatom oraz finalistom winno nastąpić do 23 maja 2024 r.