Egzamin zawodowy Wiadomości

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji ZIMA2024

Egzamin pisemny – papierowy 
10.01.2024 r. – godz. 14.00 – sala 202
Oznaczenia kwalifikacji: EE.26 – 1 zdający.

Egzamin pisemny – komputerowy
15.01.2024 r. – godz. 8.00, 10.00 – sala 107, 202, 204,205
(według listy dostępnej w dzienniku elektronicznym Librus lub informacji w sekretariacie 106 lub gabinecie wicedyrektora – 201)

Egzamin praktyczny – dokumentacja
09.01.2024 r. – godz. 9.00 – AULA
Oznaczenia kwalifikacji: EE.26 – 2 zd., ELE.05 – 26 zd., CHM.03 – 3 zd.

Egzamin praktyczny – wykonanie
11.01.2024 r. – 8.00 – sala 302
12.01.2023 r. – 8.00, 12.30, 17.00 – sala 302

(według listy dostępnej w dzienniku elektronicznym Librus lub informacji w sekretariacie 106 lub gabinecie wicedyrektora – 201)

!!! Na egzamin stawiamy się 30 minut przed czasem wyznaczonym !!!