Wiadomości

Biała wstążka

Kampania „Biała Wstążka” w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawdź program wydarzeń

Jastrzębie-Zdrój ponownie staje w obronie kobiet. Kampania “Biała Wstążka”, coroczna akcja przeciwko przemocy wobec kobiet, powraca do miasta, przynosząc ze sobą szereg wydarzeń mających na celu zwrócenie uwagi na ten palący problem społeczny.

Biała Wstążka w Jastrzębiu-Zdroju

Od 27 listopada do 1 grudnia, Jastrzębie-Zdrój stanie się areną różnorodnych inicjatyw, które wpisują się w ramy kampanii „Biała Wstążka”. Celem tej akcji jest podniesienie świadomości na temat przemocy wobec kobiet, a także mobilizacja społeczności do aktywnego przeciwdziałania temu zjawisku.

Za koordynację antyprzemocowej akcji w Jastrzębiu-Zdroju odpowiada jastrzębski Zespół Interdyscyplinarny. To właśnie oni są twórcami i organizatorami wydarzeń, które mają miejsce w ramach kampanii.

Kampania „Biała Wstążka” to nie tylko wydarzenia, ale przede wszystkim próba zwrócenia uwagi na problem przemocy wobec kobiet. To apel do społeczności o niewspieranie, nieakceptowanie i nieignorowanie tego zjawiska. To także wezwanie do solidarności, do stania ramię w ramię z ofiarami przemocy, do pokazania, że nie są one same.

Program kampanii „Biała wstążka” w Jastrzębiu-Zdroju

Dzień I – 27 listopada

– rozpoczęcie kampanii „Biała Wstążka” poprzez symboliczne przypięcie białych wstążek mężczyznom w instytucjach miasta świadczących pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy;

– promowanie kampanii „Biała Wstążka” na stronach internetowych podmiotów działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego  w Jastrzębiu-Zdroju oraz w mediach społecznościowych;

– rozmowy dotyczące zjawiska przemocy w jastrzębskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (przez cały okres trwania kampanii).

Dzień II – 28 listopada

– porady specjalistyczne stacjonarne lub telefoniczne świadczone przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9, pokój 16 w godz. 9:00 do 14:00 lub pod numerami tel. (32) 4349616 lub (32) 4349626 dla społeczności lokalnej w zakresie pomocy i wsparcia świadków oraz osób uwikłanych w przemoc;

– poradnictwo pedagogiczne obejmujące wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic–dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka świadczone przez pedagoga Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie) w godzinach od 9.00-14.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628;

– poradnictwo mediacyjne – jeśli przeżywasz konflikty rodzinne, zaburzenia relacji, trudności komunikacyjne i w związku z tym potrzebujesz pomocy zgłoś się do  Punktu Interwencji  Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach od 9.00-14.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628.

Dzień III – 29 listopada

– dyżur informacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wrocławska 12 w godz. 12:00 do 13:00 pokój 10 dotyczący problemów z zakresu: zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej w szkole lub podejrzenia przemocy, konfliktów między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zachowań autoagresywnych dzieci/młodzieży, cyberprzemocy. Możliwość konsultacji telefonicznej pod nr telefonu 32 4717878.

Dzień IV – 30 listopada

– dyżur informacyjny stacjonarny pełniony przez kuratora sądowego dla społeczności lokalnej w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 sala 141 w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem tel. 324787439;

– promowanie kampanii „Biała Wstążka” na terenie miasta, przypinanie białych wstążek i rozdawanie ulotek informacyjnych przez  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju;

– poradnictwo psychologiczne świadczone przez psychologa Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach od 8.00-11.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628.

Dzień V – 1 grudnia

– promowanie kampanii „Biała Wstążka” na terenie miasta, przypinanie białych wstążek i rozdawanie ulotek informacyjnych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju;

– porady specjalistyczne świadczone stacjonarnie przez terapeutę ds. uzależnień i współuzależnienia w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 sala 27 w godz. 17:30 do 18:30 dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub pod numerem tel. 324349627 lub 324349628.

Dodatkowe wydarzenia będą się odbywać także w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Jastrzębiu-Zdroju.

Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy zaprasza w dniu 28 listopada na bezpłatne:

– poradnictwo pedagogiczne obejmujące wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic–dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka świadczone przez pedagoga Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach od 9.00-14.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628;

– poradnictwo mediacyjne – jeśli przeżywasz konflikty rodzinne, zaburzenia relacji, trudności komunikacyjne i w związku z tym potrzebujesz pomocy zgłoś się do  Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach od 9.00-14.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628.

W dniu 30 listopada na bezpłatne:

– poradnictwo psychologiczne świadczone przez psychologa Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach od 8.00-11.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628.

 

Autor: Anetta Ziółkowska