Wiadomości

Deklaracje maturalne 2024 dla uczniów szkoły i absolwentów

Maturzysto lub absolwencie,
jeżeli chcesz przestąpić do egzaminu maturalnego w maju 2024 roku, złóż deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

Należy:
1) użyć loginu i hasła do Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika ZIU (wydawane podczas spotkań z panią wicedyrektor oraz później przez wychowawców a absolwenci mają dostęp z zeszłego roku lub przez profil zaufany)
2) wypełnić i złożyć w ZIU na stronie internetowej: ziu.gov.pl/login (instrukcja – zmiana tylko zamiast wyniki.edu.pl – ziu.gov.pl/login)
3) deklarację wydrukować, podpisać i oddać wychowawcy do 20.09.2023 r.

Wydrukowana deklaracja powinna zawierać:
1. wybrane przedmioty (część pisemna, część ustna)
2. numer telefonu do kontaktu
3. rodzaj dostosowania (dopisać ręcznie)
4. datę i czytelny podpis maturzysty

Deklaracje niezgodnie z instrukcją, nie będą przyjmowane.

30 września 2023 r. – przyjęcie od uczniów deklaracji wstępnych; przyjęcie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego – wicedyrektor E. Szatkowska

7 lutego 2024 r. – przyjęcie od uczniów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego – wicedyrektor E. Szatkowska

Przydatne informacje w załącznikach:
Instrukcja składania deklaracji w ZIU.pdf
Matura w latach 2023 i 2024 ZMIANY-CKE.pdf
Komunikat o harmonogramie.pdf
Komunikat o przyborach.pdf
Komunikat o dostosowaniach.pdf
Lista_jawnych_zadan_JEZYK_POLSKI_2024_Aneks_1.pdf
Komunikat-o-egzaminie-z-informatyki-FIN.pdf
wykazu olimpiad przedmiotowych