Wpisy - Akcja "Staż" Wydarzenia

Akcja “Staż” startuje

Miasto Jastrzębie-Zdrój wraz z Zespołem Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6”.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację zawodowych staży uczniowskich w lokalnych przedsiębiorstwach.

Staże uczniowskie będą realizowane w rzeczywistym środowisku pracy, tj. w podmiotach (u os. fizycznych, os. prawnych albo w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie z naszych kierunków:

  • technik analityk
  • technik mechatronik
  • technik informatyk
  • technik programista
  • technik elektryk
  • technik górnictwa podziemnego

Planowane efekty:

W projekcie staże odbędzie 319 uczniów i uczennic w okresie od 1.01.2024 r. do 28.02.2025 r. 319 uczniów i uczennic podniesie umiejętności praktyczne, doświadczenie zawodowe, kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe.

Wartość projektu: 1.372.491,12,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.166.617,45 zł