Biblioteka - Aktualności Wydarzenia

“Słowo. Magia. Przemiana”. Konkurs biblioteczny w językach obcych.

Drodzy uczniowie!

Żyjemy w czasach, kiedy znajomość języków obcych traktowana jest jako coś oczywistego. Zapraszamy Was do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na lekcjach i stworzenia klipu wideo, będącego zachętą do przeczytania konkretnej książki lub ukazującego korzyści płynące z czytania.

UWAGA! Nagranie wideo musi być w 1 z języków OBCYCH, których uczycie się w naszej szkole 😊

Każda praca nadesłana na konkurs zostanie nagrodzona punktami z języka, w którym został nagrany film.

Nagranie powinno być:

  • tylko w języku obcym
  • nie dłuższe niż 4 minuty
  • wysłane na TEAMS: Agnieszka Krztoń

Termin nadsyłania prac to 29 lutego 2024r.

Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest:

  • umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na lekcjach języków obcych
  • promocja czytelnictwa wśród młodzieży
  • ukazywanie korzyści płynących z czytania

2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas liceum i technikum.

3. Film można nagrać pojedynczo lub w grupach maksymalnie 3-osobowych.

4. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego.

5. W tytule filmu należy wpisać imię i nazwisko, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela uczącego Was języka, w którym powstało nagranie.

6. Prace konkursowe oceniane będą przez jury konkursu.

7. Wszystkie filmy nadesłane na konkurs zostaną nagrodzone dodatkowymi punktami z języka obcego. Ponadto autorzy 2 najlepszych filmów otrzymają nagrody rzeczowe.

8.Termin rozstrzygnięcia konkursu jest przewidywany na 6 marca 2024r.

9. O wynikach konkursu organizator poinformuje przez dziennik Librus oraz szkolne media społecznościowe.

10. Udział w konkursie i przesłanie nagrania jest równoznaczne z zezwoleniem uczestnika na jego prezentowanie w szkolnych mediach społecznościowych. Kadry z filmów będą również prezentowane w bibliotece.

UWAGA! Każdy film dostarczony na konkurs zostanie zweryfikowany przez nauczyciela języka obcego w celu uniknięcia przekazywania treści o charakterze rasistowskim, wulgarnym, obrażającym inne osoby ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną, poglądy polityczne czy religijne. Filmy zawierające tego typu treści będą odrzucane!