MAT-POT Wydarzenia

Projekt MAT-POT w Warszawie!

W dniach 17-18 października 2022r, pani dyrektor Jolanta Kłopeć i koordynator projektu Jolanta Przygodzka miały zaszczyt uczestniczyć w szkoleniu „ Podziel się sukcesem programu Erasmus+ /Rezultaty pracy intelektualnej w projektach Erasmus+, organizowanym przez Zespół Partnerstw na rzecz Współpracy dla Edukacji Szkolnej Erasmus+, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Hotelu Boss w Warszawie (Miedzeszyn).  Była to doskonała okazja do wysłuchania ciekawych wykładów oraz aktywnego udziału w warsztatach dotyczących upowszechniania rezultatów projektów. Integralną częścią spotkania były prezentacje wybranych przez organizatorów konferencji najciekawszych projektów Erasmus+ realizowanych przez szkoły w całej Polsce. Nasz projekt również został w ten sposób wyróżniony. Dzięki temu mieliśmy możliwość zaprezentowania rezultatów projektu MAT-POT przed szacownym gronem przedstawicieli NA oraz FRSE, a także dyrektorami i nauczycielami szkół z różnych rejonów Polski.