Egzamin zawodowy Wiadomości

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2021

Egzamin Praktyczny (Dokumentacja) 11.01.2021, aula

g. 9.00, Kwalifikacje EE.26, E.24, zdających: 31

g. 13.00, Kwalifikacje AU.59, E.20, zdających: 8

Egzamin PISEMNY 12.01.2021

g. 10.00, Aula, Kwalifikacje EE.08 – 2, E.07 – 1, zdających: 3

g. 12.00, Aula, Kwalifikacje AU.60 – 23, EE.05 – 9, E.06 – 1, zdających: 33

g. 14.00, zdających: 103

Aula, Kwalifikacje EE.09 – 46, E.24 – 4, zdających: 50

207, Kwalifikacja EE.21, zdających: 16

209, Kwalifikacje EE.21 – 10, E.20 – 1, zdających: 11

210, Kwalifikacja EE.26 – 13, zdających: 13

212, Kwalifikacja EE.26 – 13, zdających: 13

Egzamin Praktyczny (Wykonanie)A.60 w sali 302, 12.02.2021

godz. 9.00, Zdających: 12

godz. 15.00, Zdających: 11

pozostałe egzaminy praktyczne organizuje CKZ