Egzamin zawodowy

Trwają egzaminy zawodowe

Czerwiec jest obecnie miesiącem egzaminów zawodowych dla uczniów naszego technikum. Przystąpiły do nich trzecie klasy analityczne, elektryczne, górnicze, informatyczne i mechatroniczne. Egzaminy zawodowe mają dwie formy: praktyczną i teoretyczną. Próg zdawalności jest o wiele wyższy niż na maturze: Zdający musi otrzymać minimum 75 % punktów możliwych do uzyskania, by zaliczyć część praktyczną. Inaczej wygląda egzamin zawodowy w części pisemnej. Test składa się z 40 zadań zamkniętych. Żeby zdać część pisemną egzaminu zawodowego, trzeba uzyskać minimum 50 % wszystkich punktów.

Wyniki egzamnu zawodowego otrzymuje się w sierpniu. Życzymy naszym uczniom jak najwyższych oraz uzyskania tytułu technika w wybranym zawodzie.

tekst: Lidia Różacka

zdjęcia: Lidia Gajdzik, Wacław Gardziejewski