Wydarzenia

Stypendyści Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 2023

W dniu 28 sierpnia 2023 r. w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju zostały wręczone stypendia dla uczniów szkół jastrzębskich w ramach realizacji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Jest nam niezmiernie miło, że stypendium tym zostali wyróżnieni następujący uczniowie naszej szkoły (wśród nich także absolwenci):

Z Technikum nr 4:
1. Radzikowski Arkadiusz – klasa 4 Gam
2. Rucki Dawid – klasa 4 Pin
3. Warloch Jakub – klasa 3 me
4. Warloch Maciej – klasa 3 me
5.Całus Szymon – klasa 4 Pin
6.Faruga Zbigniew – klasa 4 Pin
7.Halfar Jakub – klasa 4 Gam
8.Kozieł Michał – klasa 4 Gam
9.Ptaszyński Krzysztof – klasa 4 Pin
10.Szulik Mateusz – klasa 4 Gam
11.Wiewióra Filip – klasa 4 Pin
12. Mateusz Kocur – klasa 3me

Z IV Liceum Ogólnokształcącego:
1. Mika Ewa – klasa 2A

Aby osiągnąć stypendium należało spełnić jeden z warunków:

– w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnąć ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią arytmetyczną co najmniej 5,25 i brać udział co najmniej w II etapie turniejów, olimpiad umieszczonych na liście Ministra Edukacji i Nauki, zorganizowanych w sposób przewidziany rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium

– posiadać tytuł laureata albo finalisty olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim, umieszczonych na liście Ministra Edukacji i Nauki, zorganizowanych w sposób przewidziany rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2022r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium

Gratulujemy serdecznie wyróżnionym Uczniom. Dodam, że wielu z nich spełniało oba kryteria do osiągnięcia tego stypendium.

Jolanta Kłopeć