Nasze sukcesy Wydarzenia

Młody Lider Innowacji 2018

16 kwietnia, w Sobieskim odbył się konkurs Młody Lider Innowacji, który jest wojewódzkim etapem Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. W tym roku w konkursie brały udział następujące szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku, Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach, Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Więcej…