Nasze sukcesy

BRĄZOWY MEDAL W ŚWIATOWYM KONKURSIE “CONCOURS LEPINE” PARYŻ 2011

Dnia 26 kwietnia 2011 roku grupa uczniów z naszej szkoły (Patrycja Wala, Robert Gajda, Marcin Grygierek, Jakub Król, Maciej Skórzański, Jakub Syty) pod opieką p. Barbary Halskiej, p. Ewy Maduzi oraz p. Dariusza Radajewskiego wyruszyła do Paryża na udział w Światowym Konkursie Wynalazczości "Concours Lépine". Nasi uczniowie wystawiali "Portal Innowacyjnego Technika", w skład którego wchodzą: Więcej…

Nasze sukcesy

DYPLOMY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA PROMOWANIE POLSKIEJ MYSLI TECHNICZNEJ NA ŚWIECIE

ZASIĘG:  OGÓLNOPOLSKI UCZNIOWIE: PATRYCJA WALA, JAKUB KRÓL, JAKUB SYTY, MACIEJ SKÓRZAŃSKI, ROBERT GAJDA, MARCIN GRYGIEREK OPIEKUNOWIE: BARBARA HALSKA, KRZYSZTOF SMYCZEK, MARCIN MAZUR, DARIUSZ RADAJEWSKI Poniżej można obejrzeć krótką relację filmową z tego wydarzenia [myvideogall:Warszawa2011]