Wydarzenia

Dzień Pamięci Holocaustu

Dzień Pamięci Holocaustu (Jom HaZikaron laSzoa we-laGewura) obchodzony jest 27 dnia miesiąca nisan (w tym roku jest to dzień 7 kwietnia, święto zaczyna się po zachodzie słońca). Tego dnia wspominane są ofiary Zagłady Żydów w Europie podczas II wojny światowej. W Polsce i w naszej szkole celebrujemy bardziej Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który obchodzi się 27 stycznia – w rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz- Birkenau. Część relacji ukazała już tu się ukazała. Warto jednak dodać szczególnie dzisiaj – działania podjęte przez polonistkę, panią Martę Chałupkę z klasami: 3 AD, 4 el, 3 el, 3 me, 4 ib. Poniżej sprawozdanie naszej mądrej i zaangażowanej nauczycielki:

  1. Temat lekcji brzmiał: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 76 rocznica wyzwolenia KL Auschwitz. 
  2. Wykorzystane materiały pochodzą ze strony http://www.auschwitz.org/edukacja/materialy-dla-nauczycieli/ 
  3. Scenariusz lekcji został oparty na losach sześciorga młodych ludzi. Są nimi: Bogdan Bartnikowski, Czesław Kempisty, Zofia Łyś, Rutka Laskier, Edward Paczkowski oraz Marian Turski. W materiałach pojawiają się też biogramy i relacje innych więźniów Auschwitz: Haliny BirenbaumBatszewy Dagan, Józefa Garlińskiego, Israela Gutmana, Janiny Iwańskiej, Romana Kenta oraz rtm. Witolda Pileckiego. Bohaterami lekcji są zatem osoby, które w czasie II wojny światowej były w większości, w podobnym do uczniów wieku.  
  4. Projekt powstał dzięki współpracy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacji Wiara i Prawda. Produkcja została sfinansowana ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu wspierania działań związanych z pamięcią narodową. 
  5. Integralną częścią lekcji była prezentacja w programie Prezi (https://prezi.com/view/gIRsFUXD4t7nVxP5Xl5U/ Uczniowie uzupełniali również karty refleksji. Zdecydowałam się na ten materiał, ponieważ podzielam zdanie pomysłodawców projektu –  „wartość przekazu emocjonalnego jest inspiracją dla młodzieży do poznawania tragicznych wydarzeń tamtego czasu, również w wymiarze historii „małych ojczyzn” i historii rodzinnych

tekst: Marta Chałupka, Karol Głębocki (historyk w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem i edukator Yad Vashem), Lidia Różacka

grafika: Holocaust Ed Center