Wydarzenia

Lekcja otwarta

23.11.2023 r. w Naszej szkole odbyła się lekcja otwarta. Lekcja łączyła wiedzę z zakresu biologii i chemii. Została przeprowadzona przez Edytę Kozielską i Beatę Komarek w klasie 1 an. Zajęcia były zrealizowane według metody STEAM.

Model STEAM w edukacji oznacza połączenie pięciu dziedzin, którymi są:
S – Science (nauka), T – Technology (technologia), E – Engineering (inżynieria),
A – Arts (sztuka), M- Mathematics (matematyka).
Lekcja w modelu STEAM opiera się na różnych płaszczyznach co wzmaga ciekawość poznawczą ucznia i jego aktywność na lekcji. Uczeń staje się projektatem działaczem i wynalazcą, a efekty nauki są długotrwałe. Natomiast nauczyciel współpracując z uczniami przyjmuje rolę koordynatora i służy pomocą w celu rozwiązywania zadań.

Organizatorki dziękują za obecność dyrekcji szkoły, nauczycielom, obecnym rodzicom oraz klasie 1an za zaangażowanie.