Wydarzenia

List gratulacyjny Kuratora Oświaty

17 lutego br. miałem niezwykły zaszczyt prezentowania naszej szkoły podczas spotkania dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Zostaliśmy zaproszeni przez Wojewodę Śląskiego pana Zygmunta Łukaszczyka oraz Śląskiego Kuratora Oświaty pana Stanisława Fabera. Podczas spotkania poświęconemu jakości edukacji zostałem poproszony o przedstawienie osiągnięć naszego technikum na arenie międzynarodowej. Była to także okazja do zaprezentowania pracy naszych nauczycieli i uczniów w różnorodnych projektach edukacyjnych. W tym miejscu chciałbym kolejny już raz, tym razem na szkolnej stronie internetowej podziękować tym wszystkim nauczycielom-mistrzom i ich uczniom za to, że przez ostatnie lata sławią dobre imię naszej szkoły. To wspólna praca daje tak dobre wyniki i myślę, że zaowocuje to kolejnymi sukcesami jeszcze większej grupy zapalonych do pozytywnej pracy nauczycieli i ich nieocenionych uczniów.

Na dowód uznania ze strony Śląskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Śląskiego zamieszczam list gratulacyjny, który otrzymałem w Katowicach, a który dedykuję wszystkim zaangażowanym w pracę nauczycielom, uczniom i absolwentom naszej szkoły.