Wiadomości

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Uczniom zakwalifikowanym gratulujemy i zapraszamy z oryginałami świadectw i wynikami egzaminu w godzinach 9-15 do dnia 28 lipca – jest to konieczne, by zostać przyjętym do szkoły. Można także dostarczać 3 zdjęcia legitymacyjne, ale na zdjęcia jest czas do końca sierpnia.

Uczniowie technikum otrzymają skierowania na badania.