Wydarzenia

Pamięć o kobietach więzionych w KL Auschwitz

“uwięziona swym istnieniem
latami
wśród kolczastych drutów
ścisłą przynależnością
do wspomnień z piekła”
H.Birenbaum

Po raz drugi z inicjatywy pani dyrektor Jolanty Kłopeć dotarła do naszej szkoły- za pośrednictwem jastrzębskiego oddziału PTTK- wystawa przygotowana przez muzeum w Oświęcimiu. W tym roku nosiła nazwę “Kobiety w KL Auschwitz”. Obejrzeć ją mogło i uczestniczyć w towarzyszących jej prelekcjach kilkanaście klas, które potrafiły zachować się adekwatnie do przedstawianych treści, zdjęć oraz filmu, co nie tylko podbudowało organizatorów, ale i wzruszyło.
Pan Jacek Borkowski z właściwym sobie zaangażowaniem zaprezentował wzbogacony w fotografie dokumentalne, mapy i cytaty źródłowe – rys historyczny dotyczący obozów zagłady. Przybliżył, wytłumaczył i dopełnił dodatkową wiedzą nawet pozornie dobrze znane fakty.
Pani Lidia Różacka skoncentrowała się na osobie jednej konkretnej więźniarki, m.in. KL Auschwitz-Birkenau, obecnie pisarki, poetki i tłumaczki- Haliny Birenbaum, którą niektórzy mieli zaszczyt poznać.
Następnie obejrzeliśmy przejmujący reportaż TVP2 pt. “Dziewczęta z Auschwitz”. Poznaliśmy relacje kobiet, które w młodości przeszły piekło tego obozu koncentracyjnego.
W konkluzjach organizatorzy podkreślali potrzebę pamięci o losach więźniarek lagrów, z podziwu i współczucia dla których przygotowaliśmy to wydarzenie.
W kwestiach technicznych pomogli nam: pan Zbigniew Pałasz oraz Piotr Wożgin z II tc i Przemysław Mielnicki z II tb.
Foto: Michał Trefoński I in