Wydarzenia

Rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka

20 listopada to rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

Warto skierować w ten dzień swoją uwagę w kierunku najmłodszych.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

Niestety nie wszędzie i nie zawsze zapisy prawa chronią najmłodszych.

Czy wiesz, że „co czwarte dziecko na świecie żyje w krajach i regionach dotkniętych kryzysem humanitarnym, nierzadko wywołanym przez wojnę. Mimo zobowiązań, jakie wynikają z międzynarodowego prawa humanitarnego i Konwencji o prawach dziecka, strony konfliktów dokonują ataków na dzieci, wykorzystują broń palną i materiały wybuchowe na terenach zaludnionych oraz wykorzystują szkoły czy szpitale do celów militarnych. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia chociażby w Syrii, Jemenie czy Ukrainie. Tragiczne konsekwencje eskalacji przemocy w Strefie Gazy dotykają dzieci i ich rodziny. Giną, zostają ranne, tracą dostęp do wody, żywności i ratującej życie pomocy medycznej”. Dlatego właśnie takie organizacje jak UNICEF organizują zbiórki pieniężne i prowadzą akcje informacyjne- by uczulić nas wszystkich na zło, które jest wyrządzane najbardziej bezbronnym.

W Polsce w ostatnich latach najwięcej RPD dotyczyło interwencji w sprawie łamania prawa dziecka do:  godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia,  opieki zdrowotnej,  odpoczynku i nauki.

Prawo do nietykalności fizycznej poprzez stosowanie różnych form przemocy, zarówno fizycznych, jak i psychicznych jest niestety również notorycznie łamane w polskich domach. Najczęstszym  przykładem łamania praw człowieka, jest karcenie, bicie i poniżanie dziecka (fizyczne oraz psychiczne),

Kolejnym miejscem łamania praw dzieci jest  przestrzeń cyfrowa. Dziecko prawo do prywatności, ochrony przed wszelkiego rodzaju przemocą, do dorastania w bezpiecznym środowisku – te prawa  często nie są przestrzegane.

Gdzie szukać pomocy, gdy Twoje prawa są łamane?

Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka ma numer 800 12 12 12. Jest to numer całodobowy, na który mogą zadzwonić nieletni, ale również dorośli, którzy chcą zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

Ze specjalistą można skontaktować się także za pośrednictwem czatu na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka.

116 111 to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, również całodobowy. Dzwoniąc na ten numer, można skontaktować się ze specjalistami i porozmawiać o każdym problemie, nie tylko po to, by zawiadomić o przemocy czy łamaniu praw dziecka.

Pamiętaj, że zawsze też możesz przyjść do swojego wychowawcy, dyrektora szkoły, psychologa, pedagoga lub jakiegokolwiek nauczyciela w szkole.

 

Źródło: UNICEF Polska

Elżbieta Marciniak, pedagog szkolny