Wydarzenia

Sobieszczaki laureatami !!!

W dniu dzisiejszym, tj. 7 lutego 2014 dwóch naszych uczniów zostało laureatami w VII Konkursie Języka Angielskiego Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

W nagrodę za zdobycie miejsca w pierwszej 10tce Wiktoria Velasquez z 3B oraz Konrad Łączkowski z klasy 2tb otrzymali od Rektora PWSZ w Raciborzu indeks tamtejszej szkoły z prawem do studiowania na wybranej specjalności filologicznej.

Konkurs składał się z dwóch etapów, 10 stycznia 2014 odbyła się część pisemna składająca się z różnych typów zadań, diagnozujących umiejętności językowe w zakresie sprawności receptywnych (rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu czytanego), gramatycznych (uzupełnianie luk w tekście, przekształcanie struktur zdaniowych, formułowanie różnych typów zdań itp.), słownictwa i podstawowych wiadomości z realioznawstwa krajów anglojęzycznych.

Najlepsi uczestnicy części pisemnej otrzymali zaproszenie do udziału w części ustnej konkursu.

Tak więc naszym laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu takich sukcesów!!! Jednocześnie zachęcamy naszych uczniów do uczenia się języków obcych i brania udziału w tego tupu konkursach, naprawdę warto!!!!