ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

St. Patrick’s Day w Sobieskim!

17 marca obchodzona jest niemalże na całym świecie uroczystość świętego Patryka – patrona Irlandii.

Dlatego również i w Sobieskim, już w piątek, 15 marca celebrować będziemy zielone święto trawiastej wyspy i koniczynki.

Nauczyciele języka angielskiego oraz Samorząd Szkolny przygotowali kilka ciekawych pomysłów na ten dzień .

1) Konkurs – Mistrz Gramatyki Angielskiej – dla chętnych (zgłoszenia przez dziennik Librus do p. K. Galant lub J. Seweryn do dnia 12 marca br.)

(Nagrody dla 3 najlepszych uczestników.

5 osób z najlepszymi wynikami awansuje do szkolnego konkursu organizowanego podczas Dnia Języków Obcych.

2) Quiz z nagrodami: Ciekawostki, kultura i historia Irlandii

3) Możliwość zdobycia dodatkowej oceny dla osoby, która stworzy prezentację multimedialną (max 10 slajdów, po angielsku) o Dniu św. Patryka lub Irlandii i podczas zajęć języka angielskiego w tym dniu (15.03) zaprezentuje ją swojej klasie.

4) Zielony odzienie Patryka – osoby ubrane na zielono lub w barwach flagi narodowej Irlandii w tym dniu zwolnione będą z odpytywania na zajęciach języka angielskiego.

Zapraszamy do udziału, a więcej szczegółów już wkrótce!

 

Regulamin konkursu gramatycznego

Regulamin Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego

w ZS6 im. Króla Jana III Sobieskiego

§1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest Zespół Języków Obcych w ZS6

§2. Cele Konkursu:

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.

4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.

5. Podniesienie samooceny uczniów.

§3. Uczestnictwo w Konkursie:

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów ZS6.

2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź koordynatorowi Konkursu (Krystyna Galant, Joanna Seweryn) w terminie do 12 marca 2019.

3. Lista uczestników Konkursu zostanie opublikowana w Librusie na tablicy ogłoszeń co najmniej 3 dni przed terminem konkursu.

4. Informacje o Konkursie będą umieszczone w Librusie w dziale Ogłoszeń.

§4. Termin Konkursu:

1. Konkurs odbędzie się 15.03.2019 (piątek).

§ 5. Forma Konkursu:

1.Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego na poziomie intermediate i upper-intermediate ( parafrazy, tłumaczenia, uzupełnianie luk, słowotwórstwo)

2. Konkurs będzie w formie testu z odpowiedziami zamkniętymi, składający się z około 50 pytań.

3. Czas trwania – 45 minut.

2. Za każdą poprawną odpowiedź będzie można uzyskać 1 punkt.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zorganizowania dogrywki dla osób, które zdobędą taką samą ilość punktów.

§ 6. Wyniki Konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dzienniku Librus.

§ 7. Nagrody:

1. Za uzyskanie wyniku 75-85% uczestnik uzyskuje ocenę cząstkową bardzo dobrą za aktywność z języka angielskiego.

2. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe bądź inne nagrody.

3. Rozdanie nagród nastąpi 18 marca 2019.

§ 8. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w dzienniku Librus oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły oraz w dzienniku Librus.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com