Wydarzenia

Stypendyści MEN 2021/2022

Stypendium Ministra Edukacji dla Uczniów Zespołu Szkół nr 6
w Jastrzębiu-Zdroju w 2022r

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 w Województwie Śląskim uzyskało 56 uczniów (w ub. roku 66 ). Wśród nagrodzonych stypendystów 6 jest z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takiego stypendium. Wszystkie one prezentują sylwetki uczniów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także sukcesami międzynarodowymi.

Stypendyści z Jastrzębia-Zdroju są uczniami lub absolwentami Technikum nr 4 – 5 uczniów, oraz IV Liceum Ogólnokształcącego – 1 uczennica, obie te szkoły należą do Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Bardzo cieszymy się, że zaangażowanie i osiągnięcia tych uczniów zostały docenione.

Przedstawiamy naszych tegorocznych stypendystów:

1. Zuzanna Jaskulska – uczennica klasy 3 IV Liceum Ogólnokształcącego.

Uzyskała stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym – zajęła I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w jeździe figurowej na rolkach, zawody odbyły się w Brwinowie w 2022.
Oraz za wysokie wyniki sportowe na szczeblu międzynarodowym: III miejsce w Mistrzostwach Świata w jeździe figurowej na rolkach. Zawody odbyły się w Cieszynie w 2021.

2. Daria Durkowska – absolwentka Technikum nr 4, kształcąca się w zawodzie technik informatyk. Była współautorką projektów innowacyjnych, które otrzymały medale i nagrody na międzynarodowych konkursach.
Za projekt aplikacji pt.: „Poznajmy miasto.pl” uzyskała srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji IWIS 2021, organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawa.
Za projekt aplikacji pt.: „Stop-Fon” uzyskała złoty medal, oraz nagrodę specjalną na Międzynarodowych Targach Innowacji i Wynalazków 2021 – The 9th Macao International Innovation and Invention Expo (MiiEX) 2021 w Macao

3. Jakub Halfar – uczeń 4 klasy technikum (po gimnazjum), kształcący się w zawodzie technik mechatornik.
Uzyskał stypendium za wysokie wyniki w ogólnopolskich olimpiadach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki:
– tytuł laureata XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektryczno–elektronicznej, organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Technicznej.
-tytuł laureata w XLV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie mechatronicznej, organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
– tytuł laureata w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w grupie elektrycznej, organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Inne osiągnięcia edukacyjne Jakuba to:
– tytuł laureata II stopnia z fizyki w konkursie indywidualnym w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, organizowanej przez Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
– tytuł laureata III stopnia z matematyki w konkursie indywidualnym XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, organizowanej przez Akademie Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie,
– tytuł “KAON” w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym “Lwiątko 2021” organizowanym przez Fundację Akademia Młodych Fizyków pod honorowym patronatem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Jakub Halfar realizował też w r. szkol. 2021/2022 indywidualny tok nauki z fizyki, oraz indywidualny tok nauki z matematyki i otrzymał z tych przedmiotów oceny celujące.
Uczestniczył także w zajęciach uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów:
– w warsztatach badawczych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – “Modelowanie protonu”
-w warsztatach w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk – FRAKTALE

4. Mateusz Szulik – uczeń 4 klasy technikum (po gimnazjum), kształcący się w zawodzie technik mechatornik.
Uzyskał stypendium za wysokie wyniki w ogólnopolskich olimpiadach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki:
-tytuł laureata w XLV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie mechatronicznej, organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
– tytuł laureata w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w grupie elektrycznej, organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

5. Maciej Łuczka –uczeń klasy 4 technikum (po gimnazjum), kształcący się w zawodzie technik informatyk.
Uzyskał wysokie wyniki w olimpiadach tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki:
Zdobył II miejsce i tytuł laureata w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI, organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.
Był współautorem projektów innowacyjnych, które otrzymały medale i nagrody na międzynarodowych konkursach:
Za projekt aplikacji pt.: „Wybierz swoją przyszłość” uzyskał srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji IWIS 2021, organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.
Za projekt aplikacji pt.: „Safly – lokalizacja uczestników wycieczki” uzyskał brązowy medal, na Międzynarodowym Pokazie Wynalazków E-nnovate w Polsce w 2022r.

6. Bartosz Stanek– uczeń klasy 4 technikum (po gimnazjum), kształcący się w zawodzie technik informatyk.
Uzyskał wysokie wyniki w olimpiadach tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki:
Zdobył II miejsce i tytuł laureata w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI, organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.
Był współautorem projektów innowacyjnych, które otrzymały medale i nagrody na międzynarodowych konkursach:
Za projekt aplikacji pt.: „Wybierz swoją przyszłość” uzyskał srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji IWIS 2021, organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.
Za projekt aplikacji pt.: „Safly – lokalizacja uczestników wycieczki” uzyskał brązowy medal, na Międzynarodowym Pokazie Wynalazków E-nnovate w Polsce w 2022r.

Gratulujemy naszym uczniom tego sukcesu, jesteśmy dumni, że tak wspaniale reprezentujecie szkolę w Polsce i poza jej granicami.

Przekazuję też wyrazy podziękowania i szacunku dla Nauczycieli: pań: Barbary Popek, Joanny Majdy, Barbary Halskiej i Lidii Gajdzik, oraz panów: Jacka Kluby, Krzysztofa Smyczek, Marcina Lasak, Artura Hausmana, Zbigniewa Pałasz i Jerzego Maduzia, którzy są Waszymi przewodnikami i mentorami na drodze do tak wspaniałych wyników.

Gratulacje kieruję także do Waszych Rodziców, którzy wspierają Was i są dumni z Waszych osiągnięć.

Jolanta Kłopeć (dyrektor szkoły)