Wydarzenia

WARSZTATY TEATRALNE W 2C I 2D

W piątek 14.03 naszą szkolę odwiedziła pani teatrolog  , która poprowadziła w klasach 2c i 2d zajęcia z dykcji.
Celem zajęć była nauka świadomego wypowiadania słów, polegająca na wyrażaniu myśli, przy użyciu zdania odpowiednio intonowanego. Kolejnych krokiem były ćwiczenia w ruchu( gest i ruch – nauka wyrażania emocji przy pomocy ruchu) mające na celu łamanie barier ludzkiego ciała. Następne ćwiczenia polegały na pracy z wyimaginowanym rekwizytem- nauka operowania i eksponowania rekwizytu( rozbudzenie wyobraźni). Ostatnim elementem zajęć było tworzenie scenek z wykorzystaniem części lub całości grupy osób uczestniczących w warsztatach.
Podsumowując –  celem warsztatów była nauka świadomego okazywania emocji, otwarcie się  na drugiego człowieka oraz pomoc w lepszej komunikacji.

Warsztaty zorganizowała Pani Julia Sosna-Iglikowska.