Samorząd Uczniowski Wydarzenia

Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Drodzy Uczniowie!
Korzystajcie z szansy, jaką stwarzają wybory do samorządów w Waszych szkołach. Kandydujcie do władz i prowadźcie swoje wyborcze kampanie. Głosujcie na kolegów, którym ufacie, przekonani, że gwarantują Wam starania o realny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Samorządy to pierwsza akademia demokracji pod warunkiem jednak, że przez swój aktywny udział zechcecie uczynić je takim miejscem.
Z poważaniem
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej