Mam zawód - mam pracę w regionie

Zgoda na wyjazd na targi – PILNE!

Osoby niepełnoletnie biorące udział w wyjeździe, które nie dostarczyły w czwartek 05.06.2014 zgody rodziców na udział w wyjeździe, proszone są o zabranie jej w piątek i oddanie opiekunom wycieczki.

Przykład oświadczenia

Zgoda