Mam zawód - mam pracę w regionie

CNC – odbiór zaświadczeń!

Niżej wymienione osoby proszę o obligatoryjne stawienie się we wtorek 17 lutego w godz. 12-13 do zaplecza 116 celem odebrania zaświadczenia ukończenia kursu obrabiarek CNC. Ziętara Tomasz Szmuksta Damian Kumor Dawid Jeka Maciej Szpak Kacper Milewski Mateusz Szarlej Bartosz Kuniec Michał Miszałowski Szymon Kiełkowski Tomasz Żesławski Przemysław Wojtkowski Robert Chmielewski Patryk Paliga Mateusz.

Mam zawód - mam pracę w regionie

Informacje dot. wizyty studyjnej w ramach projektu „Mam zawód-mam pracę w regionie”.

Grupa 3- 29.09.2014 tj. poniedziałek (miejsce wizyty-Jastrzębskie Zakłady Remontowe, ul. Węglowa 4), zbiórka godz. 10.20 przed szkołą ZS nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 12, wyjazd –godz.10.30.  

Mam zawód - mam pracę w regionie

Dodatkowe kursy w ramach projektu – ankieta !

Uczestnicy projektu “Mam zawód – mam pracę w regionie”, którzy w związku z przedłużeniem realizacji projektu chcą wziąć udział w dodatkowych kursach, zajęciach lub stażach proszeni są o przeczytanie i wypełnienie załączonej ankiety. Ankieta nie dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkołę. ANKIETA_-_kursy_dodatkowe

Mam zawód - mam pracę w regionie

Rozliczenie kosztów przejazdów

Rozliczenie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu “Mam zawód-mam pracę w regionie”. Bilety za zajęcia przeprowadzone do końca sierpnia 2014r. wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem należy składać w Wydziale Edukacji (pokój 406 A) do 5 września 2014r. Formularz do pobrania ze strony zapisany został w wersji edytowalnej. W razie konieczności proszę zwiększyć liczbę Więcej…

Mam zawód - mam pracę w regionie

Zmiana terminu realizacji projektu

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1483/354/IV/2014 zatwierdził wydłużenie okresu realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej nr POKL.09.02.00-24-035/11 pt. “Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, do 28 lutego 2015 r.

Mam zawód - mam pracę w regionie

Badanie ewaluacyjne

Informuje się, że projekt MAM ZAWÓD-MAM PRACĘ W REGIONIE podlega badaniu ewaluacyjnemu prowadzonemu przez firmę Grupa Gumułka Sp. z o. o. Zachęcamy do uczestniczenia w badaniu ewaluacyjnym prowadzonym drogą elektroniczną poprzez ankiety wysyłane na skrzynki e-mail uczestników projektu lub w postaci wywiadu telefonicznego.