Mam zawód - mam pracę w regionie

Dodatkowe kursy w ramach projektu – ankieta !

Uczestnicy projektu “Mam zawód – mam pracę w regionie”, którzy w związku z przedłużeniem realizacji projektu chcą wziąć udział w dodatkowych kursach, zajęciach lub stażach proszeni są o przeczytanie i wypełnienie załączonej ankiety.

Ankieta nie dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkołę.

ANKIETA_-_kursy_dodatkowe